POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2024

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Podst./24

<span style="font-size: larger;">&nbsp;Dostawa Urządzeń Medycznych</span>

12.04.2024

 1. Ogłoszenie

 

&nbsp;Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 /Pp p-zaU / 2

&nbsp;<span style="font-size: larger;">Usługa rocznego przeglądu instalacji i urządzeń do uzdatniania wody.&nbsp;</span>

15.04.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

10.05.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

&nbsp;Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pp p-zaU/24

<span style="font-size: larger;">Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.</span><br />

08.04.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

09.05.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Dostawa paliw, płyn&oacute;w i olej&oacute;w do pojazd&oacute;w samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.</span><br />

27.03.2024

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

02.04.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

08.04.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Dostawa materiał&oacute;w i artykuł&oacute;w biurowych oraz wyrob&oacute;w drukowanych. </span><br />

27.03.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

04.04.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Dostawa Materiał&oacute;w budowlanych i wyrob&oacute;w instalacji sanitarnej.</span><br />

04.03.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Usługi&nbsp; w&nbsp; zakresie&nbsp; napraw&nbsp; i&nbsp; konserwacji&nbsp; mebli. </span><br />

14.03.2024

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.Kontakt:<br /> <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Dostawa: koksu i ekogroszku do cel&oacute;w opałowych </span><br />

29.02.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

08.03.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.Kontakt:<br /> <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pp p-zaU/24

<span style="font-size: larger;">Dostawa kaet&oacute;w na wyciąg narciarski. </span><br />

20.02.2024

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PN 01 / 24

<span style="font-size: medium;">Dostawa energii elektrycznej .</span><br />

06.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Dostawa środk&oacute;w, preparat&oacute;w i drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty do jej użyźniania.</span><br />

06.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pp p-zaU/24

<span style="font-size: larger;">Dostawa Azotu Ciekłego</span>.<br />

16.02.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

26.02.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/P podst./24

<span style="font-size: larger;">Usługi prania i czyszczenia na sucho II postępowanie. </span><br />

12.01.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pp p-zaU/24

<span style="font-size: larger;">Dostawa produkt&oacute;w farmaceutycznych </span><br />

15.01.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

19.01.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />