POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJARCHIWUM

 

PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18/Pp p-zaU/24

 Dostawa klimatyzatorów ( jednostki wewnętrznej i zewnętrznej ) wraz z ich montażem, uruchomieniem i regulacją. 

15.07.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3.1
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 8. Oświadczenie art. 125, ust. 5
 9. Oświadczenie o wizji lokalnej
 10. Informacja o pobraniu SWZ ze strony
 11. Opis przedmiotu zamówienia

18.07.2024

 1. Zmiana SWZ
 2. Formularz cenowy po modyfikacji
 3. Umowa - wzór po modyfikacji

 

 Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Podst./24

 USŁUGI  WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

12.07.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu str. zamawiającego

 

 Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17/Pp p-zaU/24

 Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt. 

09.07.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 8. Oświadczenie art. 125, ust. 5
 9. Oświadczenie o uprawnieniach
 10. Informacja o pobraniu SWZ ze strony
 11. Opis przedmiotu zamówienia

11.07.2024

 1. Wyjaśnienie treści SWZ
 2. Formularz ofertowy po mod.

18.07.2024

 1. Informacja z otwarcia ofert

19.07.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

 

 Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16/Pp p-zaU/24

 DOSTAWA odzieży i obuwia dla celów BHP, postępowanie II. 

28.06.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 8. Oświadczenie art. 125, ust. 5
 9. Informacja o pobraniu SWZ ze strony

08.07.2024

 1. Informacja z otwarcia ofert

09.07.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

17.07.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

  Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15/Pp p-zaU/24

 Dostawa: ręczników ; prześcieradeł; podkładów; kapy/narzuty.

03.07.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

10.07.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

  Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PLAN

PLAN  POSTEPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych

19.01.2024

 1. Plan postepowań o wartości powyżej 130,00 tys. zł.
 2. Plan postepowań o wartości do 130,00 tys. z

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI