POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2022

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

33/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa i montaż drzwi.</span><br />

10.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

21.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

31/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa oprogramowania, usługa szkolenia oraz opracowanie dokumentacji na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.</span><br />

07.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

17.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 /P podst./ 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa i wdrożenie oprogramowania, usługa szkolenia oraz opracowanie dokumentacji na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja <br /> 2022 r. </span><br />

12.10.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynk&oacute;w baz zabiegowych: I - przy ul. Żwirki i Wigury/Jadwigi 2 oraz III - przy ul. Orlej 4, oddział II do, aktualnych wymog&oacute;w ochrony przeciwpożarowej </span><br />

02.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

15.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13/P popdst. /22

<span style="font-size: larger;">Dostawa cieklej mieszanki&nbsp; azot /tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportem </span><br />

05.10.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

30/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa: koksu i ekogroszku do cel&oacute;w opałaowych, II postępowanie</span><br />

05.10.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie wykonawców -art 7 ust. 1 ustawa o agresji na Ukrainę
 9. Oświadczenia podmiotu udostep. zasoby art. 125-ust-5
 10. Informacja opobraniu SWZ

24.10.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.10.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa: koksu i ekogroszku do cel&oacute;w opałowych. </span><br />

03.10.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.10.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">&bdquo;Wykonanie audytu bezpieczeństwa na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.&rdquo; &bdquo;</span><br />

23.09.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.09.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

04.10.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/P popdst. /22

<span style="font-size: larger;">Usługi wywozu odpad&oacute;w komunalnych .</span><br />

13.09.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 / PN / 22

DOSTAWA&nbsp; PRODUKT&Oacute;W&nbsp; SPOŻYWCZYCH&nbsp; WARZYWNICTWA&nbsp; I OGRODNICTWA.<br />

30.08.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / 22

<span style="font-size: larger;">Najem pomieszczeń - części nieruchomości zlokalizowanej w budynku basenu kąpielowego.</span><br />

16.08.2022

 1. Umowa - wzór
 2. kalkulacja kosztów
 3. OGŁOSZENIE na najem

14.09.2022

 1. Informacja o wyniku / unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Stała konserwacja dach&oacute;w i obr&oacute;bek blacharskich na budynkach należących do 23 WSzUR SP ZOZ&nbsp;- Lądek Zdr&oacute;j. II postępowanie.</span><br />

31.08.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

13.09.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Usługi organizowania imprez kulturalnych.&nbsp; </span><br />

24.08.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty .

31.08.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/P popdst. /22

Dostawa telewizor&oacute;w wraz z systemem do obsługi TV oraz z montażem i uruchomieniem w obiektach 23 Wojskowego Szpitala Uzdrfowiskowego-Rehabilitacyjnego .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />

09.08.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/P podst. /22

Wykonanie / modernizacja parkingu, przy Ośrodku Rehabilitacji wraz z dojazdem oraz infrastrukturą techniczną. II postępowanie. <br />

01.08.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Stała konserwacja dach&oacute;w i obr&oacute;bek blacharskich na budynkach należących do 23 WSzUR</span><br />

09.08.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.08.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23/Pp p-zaU/22

Dostawa: Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowego i art. domowe . II postępowanie<br />

02.08.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

11.08.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/P podst. /22

<span style="font-size: larger;">Wykonanie / modernizacja parkingu, przy Ośrodku Rehabilitacji wraz z dojazdem oraz infrastrukturą techniczną.</span><br />

14.07.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego. </span><br />

21.07.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.07.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

04.08.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa; sprzet kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe.</span><br />

08.07.2022

 1. Informacja opobraniu SWZ

19.07.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert/unieważnienie

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiał&oacute;w eksploatacyjnych dla działu medycznego. </span><br />

18.07.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

26.07.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa elektrycznego&nbsp; sprzętu&nbsp; gospodarstwa&nbsp; domowego </span><br />

18.07.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

28.07.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa jacuzzi wraz z montażem.&nbsp; </span><br />

04.07.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty .

12.07.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 / PN / 22

<span style="font-size: larger;">DOSTAWA&nbsp; URZĄDZEŃ&nbsp; MEDYCZNYCH </span><br />

03.06.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:<br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym.</span><br />

21.06.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

29.06.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: <br /> 1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br /> <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa: ręcznik&oacute;w; kołder; poduszek; ścierek i prześcieradeł/podkład&oacute;w .</span><br />

15.06.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

27.06.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 /Pp p-zaU 22

Dostawa paliw, płyn&oacute;w i,olej&oacute;w do pojazd&oacute;w samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego . II postępowanie <br />

13.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

23.05.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa sprzętu gastronomicznego . </span><br />

16.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

27.05.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa jacuzzi wraz z montażem.</span><br />

06.05.2022

 1. Zmiana treści SWZ, terminu składania ofert

12.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, uniewaznienie

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa paliw, płyn&oacute;w i olej&oacute;w do pojazd&oacute;w samochodowych, urzadzeń&nbsp; i sprzetu spalinowego. </span><br />

04.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, uniewaznienie

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa materiał&oacute;w budowlanych II postępowanie. </span><br />

25.04.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert/unieważnienie

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 /Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa jacuzzi i materiał&oacute;w ceramiki basenowej do wykończenia wanny.</span><br />

21.04.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.04.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

04.05.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla cel&oacute;w BHP.</span><br />

26.04.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

06.05.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / PN / 22

<span style="font-size: larger;">DOSTAWA&nbsp; KOMORY&nbsp; HIPERBARYCZNEJ.</span><br />

22.04.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa materiał&oacute;w budowlanych. </span><br />

21.03.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SWZ

29.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.04.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu postępowania

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.<br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/P podst. /22

<span style="font-size: larger;">DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ .</span><br />

28.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa toner&oacute;w i wyrob&oacute;w drukujących oraz oprogramowania antywirusowego.</span><br />

25.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.04.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

12.04.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pp p-zaU 22

<span style="font-size: larger;">Dostawa materiał&oacute;w i artykuł&oacute;w biurowych oraz wyrob&oacute;w drukowanych&nbsp; .</span><br />

18.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

29.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

06.04.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/P podst. /22

<span style="font-size: larger;">DOSTAWA&nbsp;&nbsp; ŚRODK&Oacute;W,&nbsp; PREPARAT&Oacute;W&nbsp; I&nbsp; DROBNEGO&nbsp; SPRZĘTU&nbsp; DO UTRZYMANIA&nbsp; CZYSTOŚCI</span> <br />

16.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Usługi szkolenia dla pracownik&oacute;w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożenia pożarowego . </span><br />

14.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

25.03.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/P podst. /22

DOSTAWA&nbsp; ENERGII&nbsp; ELRKTYRCZNEJ<br />

09.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Usługi w formie monitorowania i ochrony obiekt&oacute;w w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamiania drogą elektroniczną) a także stałej konserwacji: lokalnych system&oacute;w alarmowych i monitoringu z kamer przemysłowych.</span><br />

01.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

15.03.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/P podst. /22

WYKONANIE / MODERNIZACJA PARKING&Oacute;W DLA SAMOCHOD&Oacute;W OSOBOWYCH&nbsp; WRAZ Z&nbsp; DOJAZDAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. <br />

17.02.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Specyfikacja Techniczna
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Wykaz rrobót budowlanych
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Wykaz osób
 11. Oświadczenie o wizji lokalnej
 12. Informacja o pobraniu SWZ
 13. Przedmiar

02.03.2022

 1. Formularz ofertowy - aktualny, zał nr 1

07.03.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.03.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/P podst. /22

DOSTAWA&nbsp; ŚRODK&Oacute;W, PREPARAT&Oacute;W I DROBNEGO&nbsp; SPRZĘTU&nbsp; DO&nbsp; UTRZYMANIA&nbsp; CZYSTOŚCI&nbsp; ORAZ ŻYWE&nbsp; ROŚLINY, SADZONKI&nbsp; I ROZSADY; ZIEMIA&nbsp; I&nbsp; PREPARATY DO JEJ UŻYŻNIANIA. <br />

15.02.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.02.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa wyrob&oacute;w instalacji sanitaej, c.o; wod-kan. </span><br />

11.02.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.02.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

24.02.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa Azotyu Ciekłego .</span><br />

01.02.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SWZ

07.02.2022

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

10.02.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.02.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

28.02.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/P podst. /22

<span style="font-size: larger;">USŁUGI&nbsp; PRANIA&nbsp; I&nbsp; CZYSZCZENIA&nbsp; NA&nbsp; SUCHO, II postępowanie</span><br />

03.02.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.02.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/P podst. /22

USŁUGI&nbsp; PRANIA&nbsp; I&nbsp; CZYSZCZENIA&nbsp; NA SUCHO. <br />

24.01.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.01.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/P podst. /22

DOSTAWA&nbsp; SAUNY&nbsp; PAROWEJ&nbsp; JEJ&nbsp; MONTAŻ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZEŃ: TECHNICZNEGO I DLA KABINY PRYSZNICOWEJ. <br />

13.01.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.01.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty .

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pp p-zaU/22

<span style="font-size: larger;">Dostawa karnetu na wyciąg narciarski. </span><br />

12.01.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.01.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku / unieważnieniu postępowania

 

1. Zam&oacute;wienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .<br /> 2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. <br />