PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Ppodst./21

Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza.

23.09.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Opis PZ / urządzeń
 7. Umowa - wzór
 8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 9. Wykaz dostaw/usług
 10. Oświadczenie o potencjale technicznym
 11. Informacja o pobraniu SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25/Pn p-zaU/21

Najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami platniczymi w 23 WSzUR SP ZOZ

31.08.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SWZ

21.09.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.09.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24/Pn p-zaU/21

Dostawa elektrycznego sprzętu gastronomicznego. 

03.09.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.09.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

21.09.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 / PN / 21

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH  WARZYWNICTWA I  OGRODNICTWA.

25.08.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1, JEDZ
 5. Formularz cenowy - zad. Nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Formularz cenowy - zad. nr 3
 8. Formularz cenowy - zad. nr 4
 9. Formularz cenowy - zad. nr 5
 10. Formularz cenowy - zad. nr 6
 11. Formularz cenowy - zad. nr 7
 12. Formularz cenowy - zad. nr 8
 13. Formularz cenowy - zad. nr 9
 14. Umowa - wzór
 15. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 16. Oświadczenie o aktualności informacji
 17. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 18. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 19. Informacja o pobraniu SWZ ze str. internetowej

20.09.2021

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21/Pn p-zaU/21

Dostawa  materiałów i artykułów reklamowych .

30.07.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.08.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

18.08.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postępowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

27.01.2021

 1. Plan zamowień powyżej 130,0 tys. złotych
 2. Plan zamowień do 130,0 tys. złotych

26.08.2021

 1. Korekta, plan zamów. do 130,0 tys. zł.

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

ARCHIWUM - PRZETARGI