PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

39/Pp p-zaU/22

Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt.

25.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz cenowy - zał. nr 3
 5. Specyfikacja techniczna
 6. umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 8. Oświadczenia podmiotu udostep. zasoby art. 125-ust-5
 9. Oświadczenie o wykształceniu/uprawnienia
 10. Informacja o pobraniu SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

38/Pp p-zaU/22

Usługi w zakresie kompleksowej obsługi serwisowo – konserwacyjnej agregatu prądotwórczego

23.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Specyfikacja techniczna
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 8. Oświadczenia podmiotu udostep. zasoby art. 125-ust-5
 9. Oświadczenie o wykształceniu/uprawnienia
 10. Informacja o pobraniu SWZ
 11. Umowa - wzór po poprawkach

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

37/Pp p-zaU/22

Dostawa: drobnego sprzętu i narzędzi; wyrobów stalowych; materiałów elektrycznych.

21.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie art. 125 ust. 5
 9. Informacja o pobraniu SWZ

25.11.2022

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 / P podst. /

Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielęgnacji ciała.

18.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

36/Pp p-zaU/22

Dostawa Preparatów Borowinowych .

16.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie art. 125 ust. 5
 9. Informacja o pobraniu SWZ

25.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 / P podst. /

Dostawę ciągu wydawczego wraz z montażem i wyposażeniem oraz uruchomieniem na potrzeby stołówki Pawilonu II w 23 WSzUR

14.11.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

35/Pp p-zaU/22

Dostawa jaj.

16.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

24.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

34/Pp p-zaU/22

Dostawa; koksu i ekogroszku do celów opałowych" III postępowanie

14.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

25.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

32/Pp p-zaU/22

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd, aparatów.

08.11.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.11.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

22.11.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 / P podst. /

Dostawa produktów Spożywczych: jaja; ryby; pieczywo

06.10.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PLAN

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

04.01.2022

 1. Plan postepowań o wartości powyżej 130.000,00 zł.

20.01.2022

 1. Korekta planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.
 2. Plan postepowań o wartości do 130,00 tys. zł.

19.04.2022

 1. Korekta I, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.
 2. Korekta planu postepowań o wartości do 130,0 tys. zł.

19.05.2022

 1. Korekta II, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.

30.06.2022

 1. Korekta III, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.

02.09.2022

 1. Korekta IV, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.
 2. Korekta I, planu postepowań o wartości do 130,00 tys. zł.

04.11.2022

 1. Korekta V, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.

 

Kontakt :
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

ARCHIWUM - PRZETARGI