PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 /Pp p-zaU 22

Dostawa paliw, płynów i,olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego . II postępowanie

05.05.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularze cenowe, zał. 3.1; 3.2
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Wykaz stacji paliw ( poten. techn. )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Załącznik A, B- wykaz osób i pojazdów

11.05.2022

 1. Wyjaśnienie treści SWZ
 2. Umowa - wzór po modyfikacji
 3. Wykaz stacji paliw ( poten. techn. ) po modefikacji

13.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 /Pp p-zaU 22

Dostawa sprzętu gastronomicznego .

29.04.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularze cenowe, zał. 3.1; 3.2
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SWZ

09.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 /Pp p-zaU 22

Dostawa jacuzzi wraz z montażem.

06.05.2022

 1. Zmiana treści SWZ, terminu składania ofert

12.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, uniewaznienie

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 /Pp p-zaU 22

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urzadzeń  i sprzetu spalinowego.

04.05.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, uniewaznienie

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 /Pp p-zaU 22

Dostawa materiałów budowlanych II postępowanie.

25.04.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert/unieważnienie

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/Pp p-zaU 22

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP.

26.04.2022

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

06.05.2022

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / PN / 22

DOSTAWA  KOMORY  HIPERBARYCZNEJ.

22.03.2022

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz cenowy - zał. nr 3
 5. Umowa - wzór
 6. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 7. Wykaz wykonanych dostaw / usług
 8. Oświadczenie o aktualności informacji, zał. nr 7
 9. Oświadczenie o wizji lokalnej (wzór )
 10. Informacja o pobraniu SWZ ze str. intern.
 11. Formularz- JEDZ

28.03.2022

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

22.04.2022

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.05.2022

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PLAN

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

04.01.2022

 1. Plan postepowań o wartości powyżej 130.000,00 zł.

20.01.2022

 1. Korekta planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.
 2. Plan postepowań o wartości do 130,00 tys. zł.

19.04.2022

 1. Korekta I, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.
 2. Korekta planu postepowań o wartości do 130,0 tys. zł.

19.05.2022

 1. Korekta II, planu postepowań o wartości powyżej 130,0 tys. zł.

 

Kontakt :
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

ARCHIWUM - PRZETARGI