PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 Pn p-zaU 17

Dostawa: pościeli, kołder, poduszek obrusów.

24.07.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 4. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 5. Umowa-wzór
 6. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 7. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

25.07.2017

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 PN 17

WYKONANIE  SZYBÓW  DŹWIGOWYCH  Z DOSTAWĄ I  MONTAŻEM - BAZA  ZABIEGOWA I, PAW. I

05.07.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz- JEDZ
 5. Spec. Techn. WYKONANIA I ODBIORU DŻWIGU , popr
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw / usług
 9. Wykaz osób
 10. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 Pn p-zaU 17

Najem terminali, obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w 23 WSzUR SP ZOZ 

12.07.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.07.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 PN 17

Przebudowa i termomodeizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia pobytowe dla pacjentów szpitala .

27.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.07.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI