PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 / PN / 20

USŁUGI  WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH ( III postępowanie)

30.12.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Wykaz miejsc odbioru odpadów, zał. nr 3.1
 7. Umowa - wzór
 8. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 9. Wykaz USŁUG
 10. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

07.01.2021

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ
 2. Zmiana treści SIWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy po zmianie
 4. Umowa - wzór, po zmianie
 5. Formularz cenowy po zmianie

11.01.2021

 1. Formularz cenowy po zmianie zmodyfikowany

12.01.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.01.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26/Pnp-zaU/20

Dostawa telewizorów cyfrowych .

05.01.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

15.01.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 / PN / 20

USŁUGI ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK,  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH.

29.12.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.01.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27/Pnp-zaU/20

Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielegnacji ciała.

28.12.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

08.01.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 PN 20

USŁUGI  UBEZPIECZENIA.

08.12.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.12.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postepowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień poublicznych na 2020 rok.

21.01.2020

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys.

23.03.2020

 1. Korekta Nr 1 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

22.10.2020

 1. Korekta Nr 2 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

16.11.2020

 1. Korekta Nr 3 plan post. pow. 30,0 tys

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI