PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25 Pn p-zaU 16

DOSTAWA - MEBLE  HOTELOWE I LEŻAKI RELAKSACYJNE .

19.08.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24 Pn p-zaU 16

Świadczenie usług w zakresie obsługi ratowniczej basenu krytego

12.08.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Załącznik nr 1 do umowy
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 4 )
 8. Oświadczenie o pobraniu SIWZ
 9. Wzór - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

18.08.2016

 1. SIWZ - aktualna

29.08.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23 Pn p-zaU 16

DOSTAWA I MONTAŻ  ŻALUZJI  I  ROLET

27.07.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

11.08.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.08.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI