PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/P podst./24

Dostawa: koksu i ekogroszku do celów opałowych

19.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie art. 125 ust. 5 ( podm . udostep. )zasoby
 9. Informacja o pobraniu SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.Kontakt:

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/P podst./24

Dostawa kaetów na wyciąg narciarski.

13.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie art. 125 ust. 5 ( podm . udostep. )zasoby
 9. Informacja o pobraniu SWZ
 10. Wykaz turnusów

20.02.2024

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PN 01 / 24

Dostawa energii elektrycznej .

06.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/P podst./24

Dostawa środków, preparatów i drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty do jej użyźniania.

06.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, str. intern.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pp p-zaU/24

Dostawa Azotu Ciekłego.

05.02.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Oświadczenie art. 125 ust. 5 ( podm . udostep. )zasoby
 9. Informacja o pobraniu SWZ

14.02.2024

 1. Informacja z otwarcia ofert

16.02.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku, wyborze oferty

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PLAN

PLAN  POSTEPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych

19.01.2024

 1. Plan postepowań o wartości powyżej 130,00 tys. zł.
 2. Plan postepowań o wartości do 130,00 tys. z

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI