PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 / PN / 19

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH

05.12.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Oświadczenie o komntroli SANEPID
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 / PN / 19

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK,  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I KULTURALNYCH .

04.12.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Wykaz wykonanych usług
 9. Wykaz osób
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Umowa - wzór na prowadz. działalności
 12. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 / PN / 19

DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW - ROCZNIK 2019 .

26.11.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.11.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

30/Pn p-zaU/19

Dostawa preparartów borowinowych

27.11.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

06.12.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29/Pn p-zaU/19

Dostawa produktów farmeceutycznych, metariałów medycznych i produktów do pielegnacji ciala.

07.11.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. formularze cenowe - zad Nr 1, Nr 2 , Nr 3 , Nr 4
 5. Umowa - wzór
 6. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 7. Informacja o pobrania SIWZ
 8. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 9. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1

13.11.2019

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

15.11.2019

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- I

20.11.2019

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- II

21.11.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.11.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl. 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/PN/19

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI  AZOT/TLEN  WRAZ  Z  DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I  TRANSPORTEM .

25.10.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.11.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

22.03.2019

 1. Korekta I - postepow. do 30,00 tys.

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

ARCHIWUM - PRZETARGI