PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

34 Pn p-zaU 16

Dostawa węgla kamiennego koksu do celów opałowych .

23.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

02.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

33 Pn p-zaU 16

Dostawę, montaż i uruchomienie układów podnoszenia ciśnienia wody w obiektach 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego

22.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz dostaw
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

01.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

02.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 Dz 16

Najem pomieszczeń - części nieruchomości zlokalizowanej w budynku basenu kąpielowego.

16.11.2016

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
 2. umowa - wzór

22.11.2016

 1. koszty utrzymania
 2. umowa - wzór po porawkach ( obowiązująca )

 

Kontakt: Jan Bondel, tel. 74 8117-209 lub Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

32 Pn p-zaU 16

DOSTAWA : Produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielęgnacji ciała

14.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularze cenowe ( zał. nr 3.1 ; nr 3.2; nr 3.3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ

17.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

21.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

25.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

29.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 PN 16

Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbioika i transportem

10.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

17.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

22.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

31 Pn p-zaU 16

Usługi w zakresie medycyny pracy, usługi w zakresie wykonywania badań labpratoryjnych i usługi w zakresie badania okulistycznego pracownikow 23 WSzUR SP ZOZ

08.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 8. umowa - wzór
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 5 do SIWZ
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

18.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

01.12.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

30 Pn p-zaU 16

Dostawa preparatów borowinowych.

25.10.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia rawnień
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

30.11.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI