PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 Pn p-zaU 17

„Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego„

11.04.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Zał. 3.1,3.2 i 3.3-formularz cenowy, popraw.
 6. Załącznik A, B- wykaz osób i pojazdów
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie o posiad. potencjału techn.
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie przeglądu i serwisu KOMORY HIPERBARYCZNEJ

07.04.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Opis i dane techniczne
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

21.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 Pn p-zaU 17

Usługi  czyszczenia  separatorów  tłuszczu  i skrobi a także  wywozu  nieczystości  płynnych .

06.04.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o zdolności technicznej
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór
 11. Załącznik nr 1 do umowy

19.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.04.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 PN 17

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO.

05.04.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zadanie nr 1
 6. Formularz cenowy - zadanie nr 2
 7. Formularz cenowy - zadanie nr 3
 8. umowa - wzór
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 5 do SIWZ
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

20.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 Pn p-zaU 17

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP 

31.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

10.04.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI