PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 Pn p-zaU 20

Dostawa  elektrycznego  sprzętu  gospodarstwa  domowego.

24.03.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularz cenowy - zad. 1
 6. Formularz cenowy - zad. 2
 7. Formularz cenowy - zad. 3
 8. Formularz cenowy - zad. 4
 9. Formularz cenowy - zad. 5
 10. Formularz cenowy - zad. 6
 11. Umowa - wzór
 12. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 14. Informacja o pobraniu SIWZ

06.04.2020

 1. Zmiana treści SIWZ
 2. formularz cenowy - zał. nr 3.1, popraw.
 3. Wyjasnienie SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 PN 20

DOSTAWA: POŚCIEL; RĘCZNIKI; OBRUSY; KAPY / NARZUTY.

19.03.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

20.03.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

31.03.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- I

02.04.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.04.2020

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 Pn p-zaU 20

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek.

17.03.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

23.03.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

06.04.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 Pn p-zaU 20

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych.

10.03.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.03.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

23.03.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 PN 20

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

27.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

06.03.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 Pn p-zaU 20

Dostawa Azotu Ciekłego.

28.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.03.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

17.03.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postepowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień poublicznych na 2020 rok.

21.01.2020

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys.

23.03.2020

 1. Korekta Nr 1 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI