PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28/Pnp-zaU/18

USŁUGI  w zakresie kompleksowej obsługi serwisowo-konserwacyjnej agregatu prądotwórczego.

16.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. S.T. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

19.11.2018

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Formularz cenowy, poprawiony ( zał. 3)

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27/Pnp-zaU/18

Dostawa preparatów borowinowych .

14.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 7. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Formularz cenowy ( zał. 3 )

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26/Pnp-zaU/18

Dostawa  materiałów reklamowych.

13.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25/Pnp-zaU/18

Dostawa fabrycznie nowych opon zimowych i letnich do pojazdów samochodowych

05.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Harmonogram dostaw - Zał. A
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

13.11.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24/Pnp-zaU/18

Dostawa Produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów  do pielęgnacji ciała.

02.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy-zadanie Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4.xls
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

08.11.2018

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Formularz cenowy poprawiony ( zał. 3.4 )
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ

09.11.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I
 2. Wyjaśnienia treści SIWZ - II

13.11.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - III

15.11.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 /PN/ 18

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI  AZOT/TLEN  WRAZ  Z  DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I TRANSPORTEM.

26.10.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw
 9. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 12. Informacja o pobrania SIWZ
 13. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

31.10.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

08.11.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 /PN/ 18

DOSTAWA   DROBIU  I  MIĘSA  DROBIOWEGO

05.11.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23/Pnp-zaU/18

Dostawa urządzenia medycznego.

29.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

02.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.11.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 /PN/ 18

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH,  WARZYWNICWA  I  OGRODNICTWA.

03.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz- JEDZ
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.5 do SIWZ )
 10. Formularz cenowy ( zał. nr 3.6 do SIWZ )
 11. Formularz cenowy ( zał. nr 3.7 do SIWZ )
 12. Formularz cenowy ( zał. nr 3.8 do SIWZ )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.9 do SIWZ )
 14. umowa-wzór
 15. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 16. Oświadczenie o HACCP , GMP, GHP
 17. Wykaz dostaw, usług
 18. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 19. Informacja o pobrania SIWZ

12.09.2018

 1. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

05.09.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

20.09.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I
 2. Formularz cenowy poprawiony ( zał. 3.7 )

16.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.10.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

16.07.2018

 1. korekta nr I - plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI