PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego ) Postepowanie II.

08.01.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie na temat wykształcenia
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

18.01.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20 /PN/ 18

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH.

08.01.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.01.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

32/Pnp-zaU/18

Usługi telefonii komórkowej

27.12.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.2 do SIWZ )
 8. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.3 do SIWZ )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 (zał. nr 5 )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

08.01.2019

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

10.01.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.01.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29/Pnp-zaU/18

Dostawa Produktów farmaceutycznych i matariałów medycznych.

03.12.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.12.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

17.12.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

16.07.2018

 1. korekta nr I - plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI