PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26 Pn p-zaU 17

Usługi Prawnicze

16.11.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Wykaz wykonanych usług
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25 Pn p-zaU 17

Dostawa węgla kamiennego i koksu do celów opałowych

16.11.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24 Pn p-zaU 17

Dostawa Preparatów Borowinowych

13.11.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23 Pn p-zaU 17

Dostawa produktów farmeceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielęgnacji ciala.

09.11.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 17

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI  AZOT/TLEN  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I TRANSPORTEM

03.11.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw / usług
 9. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

15.11.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.11.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 Wr p-zaU 17

Aktualizacji dokumentacji projektowej zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU OPIEKUNCZO – LECZNICZEGO – DOM WETERANA, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w. zadania inwestycyjnego”.

26.10.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 PN 17

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH, WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

07.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz- JEDZ
 5. Formularz cenowy - zadanie nr 1
 6. Formularz cenowy - zadanie nr 2
 7. Formularz cenowy - zadanie nr 3
 8. Formularz cenowy - zadanie nr 4
 9. Formularz cenowy - zadanie nr 5
 10. Formularz cenowy - zadanie nr 6
 11. Formularz cenowy - zadanie nr 7
 12. Formularz cenowy - zadanie nr 8
 13. Formularz cenowy - zadanie nr 9
 14. Formularz cenowy - zadanie nr 10
 15. umowa-wzór
 16. Oświadczenie o użyczeniu urządzeń chłodniczych
 17. Oświadczenie o HACCP , GMP, GHP
 18. Wykaz dostaw
 19. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 20. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 21. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

18.09.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

13.10.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.10.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI