PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 Pn p-zaU 17

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP 

15.03.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Formularz cenowy - zad. nr 3
 8. Formularz cenowy - zad. nr 4
 9. umowa-wzór
 10. Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udzialu ( zał. nr 5 )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

21.03.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 Pn p-zaU 17

Dostawa urządzeń komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i tonerów.

09.03.2017

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 4. Formularze cenowe-zad. nr 1; nr 2; nr 3; nr 4
 5. Umowa-wzór
 6. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 7. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )
 9. Ogłoszenie o zamówieniu

22.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 Pn p-zaU 17

DOSTAWA  POMP  BASENOWYCH , SAMOZASYSAJĄCYCH - SZTUK 2.

06.03.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 7. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 8. umowa - wzór

20.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 PN 17

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

02.03.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

07.03.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

13.03.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I

15.03.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - II

21.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.
 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych

27.02.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór
 11. wzór, ksiązka obsł. dla brodzika i wanny
 12. Wymag. co do książek obsł. basen i wanna
 13. lista wypłat
 14. wzor_ksiazki_drukow_scislego_zarach
 15. wzory, karnety, zad. II
 16. wzory druków pieleg. zad. nr 2
 17. wzór,ksiązka obsł. dla basenu

28.02.2017

 1. wzory druk. pielęgn. dla zad. nr 2

06.03.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

08.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

13.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

24.03.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI