PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16/Pnp-zaU/18

Dostawa : sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe Itp. )

25.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów.

23.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. OPIS KOGENERATORA Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DO WYKONANIA
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14/Pnp-zaU/18

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych dla działu medycznego .

22.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl
 

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13/Pnp-zaU/18

Dostawa i montaż żaluzji i rolet.

16.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

22.05.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/Pnp-zaU/18

II postępowanie - Dostawa: sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe itp. )

15.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

21.05.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

24.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / WR / 18

Dostawa wyrobów stalowych i pochodnych; drobnego sprzętu i narzędzi oraz materiałów budowlanych.

09.05.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 /PN/ 18

MODERNIZACJA  SIECI  ZEWNĘTRZNEJ  WODNO-KANALIZACYJNEJ  I  ZEWNĘTRZNEJ  SIECI  ENERGETYCZNEJ  I TELEINFORMATYCZNEJ.

04.05.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. MWOU , załącznik nr 3 do SIWZ
 6. Zał. nr 3.1, Ogólny zakres prac do wykonania w zakresie sieci energetycznych
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz wykonanych robót budowlanych
 10. Wykaz osób
 11. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 12. Infor. o pobrania SIWZ
 13. Oświadczenie o dokonanej wizji lok.
 14. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

15.05.2018

 1. Zmiana trerści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/Pnp-zaU/18

Dostawa: pościeli, ręczników, szlafroków i kapy / narzuty

27.04.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zaŁ. nr 3 do SIWZ
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

11.05.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

14.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 /PN/ 18

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU II , ETAP II.

09.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

11.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI