PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 /PN/ 18

PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO  NA  BOK  Z  ZAPLECZEM  NA CELE  ZOL.

19.07.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. 23WSzU-R_rozbudowa magazynu 1_5-1
 6. 23WSzU-R_rozbudowa magazynu 1_5-2
 7. 23WSzU-R_rozbudowa magazynu 1_5-3
 8. 23WSzU-R_rozbudowa magazynu 1_5-4
 9. umowa wzór
 10. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 (zał. nr 5 )
 11. Wykaz wykonanych robót
 12. Wykaz osób, zał. nr 7
 13. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 14. Informacja o pobraniu SIWZ
 15. Oświadczenie o wizli lokalnej
 16. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18/Pnp-zaU/18

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP.

20.06.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Formularz cenowy - zad. 3
 8. Formularz cenowy - zad. 4
 9. umowa wzór
 10. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 (zał. nr 5 )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

29.06.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.07.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

18.07.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17/Pnp-zaU/18

Dostawa: Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe.

15.06.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.06.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.07.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Z01/ZO p-zaU/18

Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Termomodernizacja pawilonu II etap 2"

29.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

07.06.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16/Pnp-zaU/18

Dostawa : sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe Itp. )

11.06.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.06.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

16.07.2018

 1. korekta nr I - plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI