PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 20

DOSTAWA  PIECZYWA, ŚWIEŻYCH  WYROBÓW  PIEKARSKICH  I  CIASTKARSKICH  ORAZ  RÓŻNYCH  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH .

06.10.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Umowa - wzór
 8. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 9. Wykaz dostaw
 10. Informacja opobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

23.10.2020

 1. Zmiana treści SIWZ
 2. Zmiana treści SIWZ - I

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 PN 20

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI AZOT/TLEN  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I TRANSPORTEM .

05.10.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Wykaz wykonanych dostaw
 9. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 10. Informacja opobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

13.10.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

22.10.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 / PN / 20

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH, WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA.

21.08.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formulazrz JEDZ
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Formularz cenowy - zad. nr 3
 8. Formularz cenowy - zad. nr 4
 9. Formularz cenowy - zad. nr 5
 10. Formularz cenowy - zad. nr 6
 11. Formularz cenowy - zad. nr 7
 12. Formularz cenowy - zad. nr 8
 13. Formularz cenowy - zad. nr 9
 14. Umowa - wzór
 15. Wykaz urządzeń ( zał. nr 5 )
 16. Oświadczenie o HACCP , GMP, GHP ( zał. nr 6 )
 17. Wykaz wykonanych dostaw (zał. nr 7 )
 18. Informacja opobraniu SIWZ
 19. Oświadczenie doktyczące grupy kapitałowej ( wzór )
 20. Klucz publiczny

03.09.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

28.09.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

29.09.2020

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu, zad. nr 1

30.09.2020

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu, zad. nr 8

22.10.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki ,
Paweł FUSS, tel. 501 951 626, fax. 74 8117-227 .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postepowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień poublicznych na 2020 rok.

21.01.2020

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys.

23.03.2020

 1. Korekta Nr 1 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

22.10.2020

 1. Korekta Nr 2 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI