PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 PN 17

Dostawa środków, preparatów i drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty do jej użyźniania”
 

08.02.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2.1 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 10. umowa - wzór
 11. oświad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 ( zał. nr 5 )
 12. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 13. informacja o pobraniu SIWZ
 14. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

13.02.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

20.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

03.02.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Wykaz urządzeń i sprzętu ( zal. nr 3 )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

14.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.02.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów ( II postępowanie )

02.02.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Zestawienie budynków ( zał. nr 4 )
 7. Zestawienie budynków ( zał. nr 5 )
 8. Formularze cenowe ( zał. nr 6 A-D) do SIWZ )
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 7 do SIWZ
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

07.02.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ
 2. Zmiana trerści SIWZ
 3. umowa - wzór po porawkach ( obowiązująca )

10.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.02.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 16

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitaej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych”


30.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularze cenowe ( zał. nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4;nr 3.5; 3.6 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. 0świadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

05.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

10.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Zmiana trerści SIWZ
 3. umowa - wzór po modyfikacji

12.01.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.01.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.


 

ARCHIWUM - PRZETARGI