PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/PN/19

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI  AZOT/TLEN  WRAZ  Z  DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I  TRANSPORTEM .

17.10.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Wykaz urządzeń technicznych

18.10.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. umowa-wzór po zmianach
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27/Pn p-zaU/19

Wielobranżowy nadzór inwestorski oraz nadzór i koordynacja wszystkich robót budowlanych w ramach realizacji zadania nr 91571 pod nazwą ,,Modeizacja sieci zewnętrznej wod-kan i zew. sieci energetycznej i teleinformatycznej”

30.09.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

17.10.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26/Pn p-zaU/19

Dostawa materiałów elektrycznych .

17.09.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej-wzór

20.09.2019

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ
 2. umowa-wzór po zmianach

30.09.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.10.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/PN/19

DOSTAWA  TLENU  MEDYCZNEGO  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA  I TRANSPORTEM  ORAZ DZIERŻAWA  STACJI  KONTENEROWEJ  SPRĘŻONEGO  POWIETRZA.

26.09.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.09.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/PN/19

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH  WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

02.09.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz JEDZ
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Formularz cenowy - zad. nr 3
 8. Formularz cenowy - zad. nr 4
 9. Formularz cenowy - zad. nr 5
 10. Formularz cenowy - zad. nr 6
 11. Formularz cenowy - zad. nr 7
 12. Formularz cenowy - zad. nr 8
 13. Formularz cenowy - zad. nr 9
 14. Umowa-wzór
 15. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 16. Oświadczenie o HACCP
 17. Wykaz dostaw
 18. Informacja o pobraniu SIWZ
 19. oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 20. Klucz publiczny

03.09.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Formularz cenowy, po popr. - zad. nr 4

05.09.2019

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

15.10.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl. ( od 01.10. do 14.10 2019 r. urlop). W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Paweł Fuss, tel. 501 951 626, e-mail; it@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24/Pn p-zaU/19

Wielobranżowy nadzór inwestorski oraz nadzór i koordynacja wszystkich robót budowlanych w ramach realizacji zadania nr 91570 pod nazwą - pod nazwą: Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego DOM WETERANA z zapleczem na BOK.

05.09.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.09.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.09.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

22.03.2019

 1. Korekta I - postepow. do 30,00 tys.

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

ARCHIWUM - PRZETARGI