PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie wycinania drzew na terenie 23 WSzUR SP ZOZ w Lądeku Zdroju

15.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Opis przedmiotu zamowienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. Przyblizona lokalizacja drzew
 8. umowa - wzór
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 5 do SIWZ
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Oświadczenie o uprawnieniach
 12. Infor. o pobrania SIWZ
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 PN 17

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA  SUCHO

13.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Zestawienie asortymento-ilościowe, zał. nr 3.1 do SIWZ
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz uslug
 10. Wykaz śr. transportu ( pot. techn. )
 11. Oświadczenie o kontroli sanepid
 12. Infor. o pobrania SIWZ
 13. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 14. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów elektrycznych

13.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

20.09.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

22.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 PN 17

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH, WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

07.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz- JEDZ
 5. Formularz cenowy - zadanie nr 1
 6. Formularz cenowy - zadanie nr 2
 7. Formularz cenowy - zadanie nr 3
 8. Formularz cenowy - zadanie nr 4
 9. Formularz cenowy - zadanie nr 5
 10. Formularz cenowy - zadanie nr 6
 11. Formularz cenowy - zadanie nr 7
 12. Formularz cenowy - zadanie nr 8
 13. Formularz cenowy - zadanie nr 9
 14. Formularz cenowy - zadanie nr 10
 15. umowa-wzór
 16. Oświadczenie o użyczeniu urządzeń chłodniczych
 17. Oświadczenie o HACCP , GMP, GHP
 18. Wykaz dostaw
 19. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 20. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 21. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

18.09.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów , preparatów i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej .

06.09.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

08.09.2017

 1. Zmiana trerści SIWZ

15.09.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

18.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.09.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI