PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pnp-zaU/19

Dostawa tonerów i wyrobów drukujących oraz oprogramowania antywirusowego .

21.03.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór (zał. nr 4 )
 8. Umowa-wzór ( załnr 4.1 )
 9. Protokol odbioru materialow eksploatacyjnych (zal nr 1)
 10. Protokol odbioru oprogramowania (zal nr 3)
 11. Protokol zdawczo-odbiorczy zuzytych materialow (zal nr 2)
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunkow ( zał. nr 5 do SIWZ ) - wzór
 13. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 14. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )
 15. Informacja o pobraniu SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pnp-zaU/19

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych.

07.03.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 12. wzór nr 7 - lista wypłat należności
 13. wzór nr 6 - książka, żywienie
 14. wzór nr 5 - książka pracy konserwatora
 15. wzór nr 4 -książka obsługi urz. stacji uzd. wody dla obiegu basenika rehab.- leczn.
 16. wzór nr 3 - książka obsługi urz. stacji uzd. wody dla obiegu brodzika i wanny SPA
 17. wzór nr 2 -książka obsługi urz. stacji uzd. wody dla obiegu basenu kąp.
 18. wzór nr 1 -książka pracy kotłowni
 19. Wymagania co do książek dla DzT
 20. historia chorobu ZUS
 21. historia choroby NFZ
 22. Informator dla pacjenta

18.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pnp-zaU/19

Usługi szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożenia pożarowego

06.03.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3; nr 3.1; nr 3.2 do SIWZ )
 6. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 ( zał. nr 5)
 7. umowa - wzór
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pnp-zaU/19

Dostawa elektrycznego sprzętu gastronomicznego i gospodarstwa domowego.

05.03.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

12.03.2019

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

14.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 / PN / 19

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ.

20.02.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Wykaz dostaw
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

04.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamiania drogą elektroniczną) a także stałej konserwacji: lokalnych systemów alarmowych i monitoringu z kamer przemysłowych”

05.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

14.03.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/PN/19

DOSTAWA  ŚRODKÓW, PREPARATÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU  DO  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  ORAZ  ŻYWE  ROŚLINY, SADZONKI  I  ROZSADY; ZIEMIA  I  PREPARATY  DO JEJ  UŻYŹNIANIA.

19.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

22.03.2019

 1. Korekta I - postepow. do 30,00 tys.

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

ARCHIWUM - PRZETARGI