PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/Pn p-zaU/21

Dostawa  Urządzenia  Medycznego.

14.04.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 4. Formularz cenowy - zał. nr 3
 5. Umowa - wzór
 6. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 7. Informacja o pobrania SIWZ
 8. SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/Pn p-zaU/21

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzetu spalinowwego .

08.04.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularze cenowe - zad Nr 1, Nr 2
 6. Umowa - wzór
 7. Załącznik Nr A, B do umowy
 8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 9. Oświadczenie o potencjale technicznym enia
 10. Informacja opobraniu SIWZ

14.04.2021

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

15.04.2021

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- I
 2. Umowa - wzór po zmianach

16.04.2021

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- II

19.04.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626. 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pn p-zaU/21

Dostawa materiałow budowlanych .

26.03.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.03.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

09.04.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pn p-zaU/21

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych.

09.03.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.03.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

29.03.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postępowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

27.01.2021

 1. Plan zamowień powyżej 130,0 tys. złotych
 2. Plan zamowień do 130,0 tys. złotych

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

ARCHIWUM - PRZETARGI