PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28 Pn p-zaU 16

Dostawa materiałów elektrycznych

19.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 PN 16

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA SUCHO

16.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 4. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 5. Zestawienie asortymentowo-ilościowe
 6. umowa - wzór
 7. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz usług
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27 Pn p-zaU 16

Dostawa materiałów, preparatów i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej

12.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Ogłoszenie o grupie kapitałowej ( wzór )

21.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

23.09.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26 Pn p-zaU 16

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP

09.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. umowa-wzór
 10. Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udzialu ( zał. nr 5 )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ

14.09.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

15.09.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

20.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert po modyfikacji

23.09.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 PN 16

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH  WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

05.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.5 do SIWZ )
 10. Formularz cenowy ( zał. nr 3.6 do SIWZ )
 11. Formularz cenowy ( zał. nr 3.7 do SIWZ )
 12. Formularz cenowy ( zał. nr 3.8 do SIWZ )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.9 do SIWZ )
 14. Formularz cenowy ( zał. nr 3.10 do SIWZ )
 15. Umowa - wzór
 16. Oświadczenie o użyczeniu urządzeń chłodniczych
 17. Informacja o pobraniu SIWZ
 18. Oświadcvzenie o grupie kapitałowej - wzór
 19. Oświadczenie o wdrażaniu GMP GHP HACCP

06.09.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. SIWZ po modyfikacji

08.09.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ - I

15.09.2016

 1. Formularz cenowy ( zał. 3.2 ) po modyf.
 2. Zmiana trerści SIWZ - II

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI