PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 16

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitaej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych”


30.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularze cenowe ( zał. nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4;nr 3.5; 3.6 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. 0świadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

05.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

10.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Zmiana trerści SIWZ
 3. umowa - wzór po modyfikacji

12.01.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.01.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 PN 16

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH

14.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 8. umowa-wzór
 9. Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udzialu ( zał. nr 5 )
 10. Oświadczenie o kontroli sanepid
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )

19.12.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. SIWZ po modyfikacji

28.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 PN 16

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK, IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH

09.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. umowa - wzór ( na wyłączność )
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz usług ( załącznik nr 6 do SIWZ )
 10. Wykaz osób ( zał. nr 7 do SIWZ )
 11. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 8 do SIWZ )
 12. Informacja o pobraniu SIWZ
 13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

20.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI