PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 PN 20

DOSTAWA  ELEKTRYCZNEGO  SPRZĘTU  GASTRONOMICZNEGO

19.02.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

21.02.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 Pn p-zaU 20

Dostawa materiałów  budowlanych. II postepowanie.

17.02.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 PN 20

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

14.02.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Wykaz wykonanych dostaw
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Opis przedmiotu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 Pn p-zaU 20

Dostawa Azotu Ciekłego.

13.02.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

19.02.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 PN 20

DOSTAWA ŚRODKÓW, PREPARATÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ ŻYWE ROŚLINY, SADZONKI I ROZSADY; ZIEMIA I PREPARATY DO JEJ UŻYŹNIANIA.

10.02.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularz cenowy - zad. 1
 6. Formularz cenowy - zad. 2, basen
 7. Formularz cenowy - zad. 2, dz. żyw.
 8. Formularz cenowy - zad. nr 3
 9. Formularz cenowy - zad. nr 4
 10. Umowa - wzór
 11. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 12. Informacja o pobraniu SIWZ
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

21.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 S 2020

Sprzezdaż pojazdu: marki MERCEDES-BENZ Sprinter 308 CDI

03.02.2020

 1. Ogłoszenie o przetargu publicznym
 2. Formularz ofertowy - zał. nr 1
 3. zalącznik nr 2 - fotografie
 4. Umowa-wzór
 5. Załącznik nr 4 - dane techniczne
 6. Oświadczenie o wizji

17.02.2020

 1. Zawiadomienie o wyniku

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 Pn p-zaU 20

Dostawa sauny wraz z wyposażeniem.

31.01.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 10. Sauna , wzór

11.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.02.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 Pn p-zaU 20

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego )

10.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.02.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

19.02.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 Pn p-zaU 20

Dostawa materiałów budowlanych; wyrobów instalacji sanitaej, c.o. oraz filtrów do central wentylacyjnych.

06.02.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.02.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

21.02.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postepowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień poublicznych na 2020 rok.

21.01.2020

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys.

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI