PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 Pn p-zaU 17

Najem terminali, obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w 23 WSzUR SP ZOZ 

23.06.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 Pn p-zaU 17

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe itp.) i urządzenia gastronomiczne .

13.06.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

16.06.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

21.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 PN 17

Przebudowa i termomodeizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia pobytowe dla pacjentów szpitala .

08.06.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. oswiad. o speł. warun. udziału ( zał. nr 5 )
 7. Wykaz robót budowlanych
 8. Wykaz osób
 9. Wykaz podmiotów trzecich
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 12. Inwentaryzacja
 13. Proj.Bud. ARCH
 14. Proj. BUD. SANITARNY
 15. Przedmiar - EL
 16. Przedmiar - TT
 17. Przedmiar - wod-kan , sanit
 18. SSTWIOR - instalacje niskoprądowe
 19. SSTWIOR - Instalacje elektryczne

09.06.2017

 1. Zmiana trerści SIWZ- wyjaśnienie
 2. OPIS TECHNICZY - Architektura
 3. STWIOR- Instalacje sanitarne
 4. OPIS DO PROJEKTU
 5. Proj. Wyk. teletekomunikacja - Teletechniczne + opis
 6. Proj. Wyk. Teletech. - PPOŻ + opis
 7. Proj. wyk. konstr.
 8. Proj. wyk. architektura
 9. Proj BUD ELEKTRYKA opis
 10. Przedmiar - Budowlany

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 PN 17

Rozbudowa bazy zabiegowej wraz z nadbudową łącznika oddz. I / II Pawilonu III

07.06.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. oswiad. o speł. warun. udziału ( zał. nr 5 )
 7. Wykaz robót budowlanych
 8. Wykaz osób
 9. Wykaz podmiotów trzecich
 10. informacja o pobrania SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 12. proj. arch+techn- opis
 13. Proj. bud. elektryka - opis
 14. Proj. bud. konstr. - opis
 15. Proj. bud. konstr.
 16. Proj. bud. sanit.- opis
 17. Proj. bud. sanit.
 18. Proj. bud. wentylacja - opis
 19. Proj. Bud. wentylacja
 20. Proj. bud.arch.
 21. Proj. bud.elektryka
 22. Zagospodarowanie terenu- mapa + opisy
 23. Proj. wyk. arch. - opisy
 24. Proj. wyk. arch
 25. Proj. wyk. elektr. - opis
 26. Proj. wyk. elektr.
 27. Proj. wyk. konst. - opis
 28. Proj. wyk. konstr.
 29. proj. wyk. sanit. - opisy
 30. Proj. wyk. sanitarny
 31. Proj.wyk. tech. basenowa - rysunki + opisy
 32. Przedmiar - inst. elektr
 33. Przedmiar - budowlany
 34. Przedmiar - sanit
 35. STWIOR - elektryka
 36. STWIOR - went. co. od-kan.
 37. STWIOR -roboty budowlane
 38. STWIOR- tynki wew. zew.

23.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 Pn p-zaU 17

Dostawa tonerów i wyrobów drukujących.

25.05.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.06.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 D 17

DZIERŻAWA  NIERUCHOMOŚCI   - wyłącznie dla potrzeb 23  WSzUR SP ZOZ 

10.05.2017

 1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
 2. formularz ofertowy
 3. specyfikacja
 4. umowa-wzór
 5. oświadczenie

12.06.2017

 1. Informacja o wyniku przetargu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI