PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 /PN/ 18

Postępowanie Nr 2 - TERMOMODERNIZACJA  PAWILONU  II, ETAP II

15.03.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. MWOU , załącznik nr 3 do SIWZ
 6. Zał. 3.1
 7. Zał. 3.2
 8. umowa - wzór
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 5 do SIWZ
 10. Wykaz robót budowlanych
 11. Wykaz osób - uprawnienia
 12. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 13. informacja o pobraniu SIWZ
 14. Oświadczenie o wizji lokalnej
 15. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pnp-zaU/18

Usługi wywozu odpadów kuchennych

14.03.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pnp-zaU/18

Dostawa urządzeń komputerowych materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i tonerów.

13.03.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3 nr 3.4; nr 3.5do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dyspon. zasobami os. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

14.03.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie wycinania drzew na terenie 23 WSzUr SP ZOZ 

07.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

16.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 /PN/ 18

DOSTAWA - MEBLE  HOTELOWE  I  WYPOSAŻENIE  BAZY  ZABIEGOWEJ

21.02.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. umowa - wzór
 7. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Formularz cenowy - zad. 2

28.02.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ
 2. wzór , poz. 14
 3. wzór, poz. 15
 4. wzór, poz. 31
 5. wzór, poz. 34

01.03.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I

02.03.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - II

05.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pnp-zaU/18

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych .

02.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

06.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

15.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego )

26.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

06.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl. 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 /PN/ 18

TERMOMODERNIZACJA  PAW. II, ETAP II

27.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pnp-zaU/18

Dostawa Azotu Ciekłego,

21.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

09.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI