PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21/Pn p-zaU/21

Dostawa  materiałów i artykułów reklamowych .

21.07.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3.1
 6. Formularz cenowy, zał. nr 3.2
 7. Formularz cenowy, zał. nr 3.3
 8. Formularz cenowy, zał. nr 3.4
 9. Formularz cenowy, zał. nr 3.5
 10. Formularz cenowy, zał. nr 3.6
 11. Umowa - wzór
 12. Oświadczenie o gr. kapitałowej ( wzór )
 13. Informacja o pobraniu SWZ ze strony internetowej

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20/Pn p-zaU/21

Dostawa: pościel; ręczniki; kapy / narzuty.

14.07.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SWZ

16.07.2021

 1. Zmiana treści SWZ
 2. Formularz cenowy, zał. nr 3, aktualny

20.07.2021

 1. SWZ, aktualna

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19/Pn p-zaU/21

Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt. postepowanie IV.

12.07.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.07.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

22.07.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18/Pn p-zaU/21

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiaów eksploatacyjnych dla dzialu medycznego.

09.07.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

16.07.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postępowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

27.01.2021

 1. Plan zamowień powyżej 130,0 tys. złotych
 2. Plan zamowień do 130,0 tys. złotych

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

ARCHIWUM - PRZETARGI