PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 PN 20

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA  SUCHO. II postępowanie.

16.01.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 4. formularz cenowy - zał. nr 3
 5. Zestawienie asortymentowo-ilościowe
 6. Umowa-wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Wykaz usług
 9. Wykaz śr. transportu ( pot. techn. )
 10. Wykaz osób
 11. Oświadczenie o kontroli sanepid
 12. Informacja o pobraniou SIWZ
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 14. Foermularz ofertowy

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 S 2020

Sprzedaż pojazdu marki; MERCEDES-BENZ, Sprinter 308  CDI

09.01.2020

 1. Ogłoszenie o przetargu publicznym
 2. Zgłoszenie udziału w aukcji
 3. Umowa - wzór
 4. Załącznik nr 2 - fotografie
 5. Załącznik nr 4 - dane techniczne

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 Pn p-zaU 20

Dostawa węgla kamiennego; koksu i ekogroszku do celów opałowych

08.01.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularze cenowe - zad Nr 1, Nr 2
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19 / PN / 19

USLUGI  W  ZAKRESIE  NAPRAW  I  KONSERWACJI  DŹIGÓW

08.01.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.01.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 / PN / 19

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH. II POSTĘPOWANIE.

30.12.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

02.01.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

31/Pn p-zaU/19

Dostawa materiałów medycznych, opatrunków, sprzętu jednorazowego użytku.

03.01.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.01.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

13.01.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 / PN / 19

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA SUCHO .

11.12.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Zestawienie asortymentowo-ilościowe
 7. Umowa-wzór
 8. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 9. Wykaz usług
 10. Wykaz śr. transportu ( pot. techn. )
 11. Wykaz osób
 12. Oświadczenie o kontroli sanepid
 13. Informacja o pobraniou SIWZ
 14. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

12.12.2019

 1. Zmiana treści SIWZ
 2. Umowa -wzór 12.12.2019- po zmianach

31.12.2019

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

07.01.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.01.2020

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

22.03.2019

 1. Korekta I - postepow. do 30,00 tys.

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

ARCHIWUM - PRZETARGI