PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 Pn p-zaU 20

Dostawa i montaż żaluzji i rolet .

29.05.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 Pn p-zaU 20

Dostawa: Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe.

20.05.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 8. Informacja o pobrania SIWZ
 9. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

22.05.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

27.05.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- I

28.05.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- II

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 Pn p-zaU 20

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem , urządzeń sieciowych oraz peryferyjnych .

29.04.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Protokol odbioru sprzętu komputerowego (zal nr 1)
 8. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Formularz techniczny laptopa (zal nr 3.1a)
 12. Formularz techniczny komputera stacjonarnego (zal nr 3.2a)
 13. Formularz techniczny monitora LCD LED (zal nr 3.3a)
 14. Formularz techniczny urządzenia wielofunkcyjnego (zal nr 3.4a)
 15. Formularz techniczny urządzenia do sieci WiFi (zal nr 3.5a)
 16. Formularz techniczny innych urządzeń i akcesoriów (zal. nr 3.6a)
 17. Specyfikacja laptopa (zal nr 3.1)
 18. Specyfikacja komputera stacjonarnego (zal nr 3.2)
 19. Specyfikacja monitora LCD LED (zal nr 3.3)
 20. Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego (zal nr 3.4)
 21. Specyfikacja urządzenia do sieci WiFi (zal nr 3.5)
 22. Specyfikacja innych urządzeń i akcesoriów (zal. nr 3.6)

29.04.2020

 1. Obowiązujacy formularz cenowy - zał. nr 3

11.05.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

14.05.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.05.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 / PN / 20

DOSTAWA:  MEBLE  HOTELOWE; WYPOSAŻENIE: BIURA OBSŁUGI KURACJUSZA; STOŁÓWKI  I  DYŻURKI  PIELĘGNIAREK.

24.04.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oswiad. o braku pods. do wyklucz. art-25a-ust-1
 5. Formularz cenowy - zad. 1
 6. Formularz cenowy - zad. 2
 7. Formularz cenowy - zad. 3
 8. Formularz cenowy - zad. 4
 9. Formularz cenowy - zad. 5
 10. Formularz cenowy - zad. 6
 11. Umowa - wzór
 12. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1
 13. Wykaz dostaw / usług
 14. Informacja o pobraniu SIWZ
 15. wzór nr 1 dla zad. nr 3 poz. 2
 16. A 04 RZUT PARTERU _ Arkusz
 17. RYS E2 RZUT PARTERU ELEKTRYCZNE
 18. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

29.04.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

30.04.2020

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ- I

11.05.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.05.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 / PN / 20

DOSTAWA: POŚCIEL; RĘCZNIKI;  OBRUSY;  KAPY/NARZUTY - POSTĘPOWANIE II.

07.05.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

13.05.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 / PN / 20

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

30.04.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.05.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 Pn p-zaU 20

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.

05.05.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.05.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

19.05.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 Pn p-zaU 20

Dostawa  elektrycznego  sprzętu  gospodarstwa  domowego.

16.04.2020

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.04.2020

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

06.05.2020

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postepowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień poublicznych na 2020 rok.

21.01.2020

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys.

23.03.2020

 1. Korekta Nr 1 - plan post. pow. 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI