PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pn p-zaU/21

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych.

26.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularze cenowe- zad Nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2
 7. Umowa - wzór
 8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ
 10. Wzory druków

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 / PN / 21

DOSTAWA  ŚRODKÓW, PREPARATÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU  DO  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ ŻYWE ROŚLINY, SADZONKI I ROZSADY ; ZIEMIA I PREPARATY DO JEJ UŻYŹNIANIA.

22.02.2021

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 4. Formularz cenowy - zad. nr 1
 5. Formularz cenowy, zad. nr 2 poz 1 żywienie
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2 poz. 2 basen
 7. Formularz cenowy - zad. nr 3
 8. Formularz cenowy, zad. nr 4
 9. Umowa-wzór
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )
 11. Informacja o pobraniu SWZ ze strony intern.

24.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

25.02.2021

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pn-pzaU/21

II postępowanie - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego.

18.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie o wykształceniu i uprawnieniach
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobraniu SWZ

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / PN / 21

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH .

16.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. O kontroli sanepid
 9. Informacja o pobraniu SWZ

19.02.2021

 1. Zmiana treści SWZ
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach

26.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pn-pzaU/21

Świadczenie usługi  w  zakresie czyszczenia pieców  i kominów.

11.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy - zał. nr 3; nr 3,1; nr 3.2
 6. Umowa - wzór
 7. Załącznik: nr 3.3; nr 3.4 i Nr 1 do umowy
 8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej ( wzór )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja opobraniu SIWZ

17.02.2021

 1. Zmiana treści SIWZ

24.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.02.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pn-pzaU/21

Usługa oględzin o konserwacji stacji reukcyjnej gazu, usługę rocznej kontroli instalacji i urzadzeń gazowych oraz wymiany elementów detekcji gazów.

08.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularze cenowe - zad Nr 1, Nr 2 , Nr 3
 6. Umowa - wzór
 7. Załącznik Nr A, B, C, D do umowy
 8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja opobraniu SIWZ

22.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.02.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pn-pzaU/21

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomiocznego i chłodniczego ) .

01.02.2021

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy po zmianie
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie o wykształceniu i uprawnieniach
 7. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór
 8. Informacja o pobrania SIWZ

05.02.2021

 1. Formularz ofertowy - aktualny

12.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.02.2021

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępow.

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pn p-zaU/21

Dostawa  wyrobów  instalacji  sanitaej, c.o. wod-kan.

09.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

11.02.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

19.02.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

Plan postępowan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

27.01.2021

 1. Plan zamowień powyżej 130,0 tys. złotych
 2. Plan zamowień do 130,0 tys. złotych

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pn p-zaU/21

Dostawa: koksu i ekogroszku do celow opalowych .

05.02.2021

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.02.2021

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty .

17.02.2021

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI