PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/Pp p-zaU/24

 Dostawa materiałów i artykułów reklamowych . 

04.06.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3.1
 6. Formularz cenowy, zał. nr 3.2
 7. Umowa - wzór
 8. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Oświadczenie art. 125, ust. 5
 10. Informacja o pobraniu SWZ ze strony

07.06.2024

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

12.06.2024

 1. Informacja z otwarcia ofert

 

 Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/Pp p-zaU/24

 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych dla działu medycznego.

29.05.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie art. 125 ust. 1
 5. Formularz cenowy, zał. nr 3.1 i nr 3.2
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 8. Oświadczenie art. 125, ust. 5
 9. Informacja o pobraniu SWZ ze strony

04.06.2024

 1. Wyjaśnienie treści SWZ

11.06.2024

 1. Wyjaśnienie treści SWZ - I

 

  Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/Pp p-zaU/24

 Dostawa: Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe.

03.06.2024

 1. Zawiadomienie o wyniku / wyborze oferty

11.06.2024

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

  Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Podst./24

 DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

14.05.2024

 1. Ogłoszenie o zamówieniu str. zamawiającego

 

  Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

PLAN

PLAN  POSTEPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych

19.01.2024

 1. Plan postepowań o wartości powyżej 130,00 tys. zł.
 2. Plan postepowań o wartości do 130,00 tys. z

 

Kontakt:
1. Zamówienia publiczne, Alicja CHRZANOWSKA , tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8140 946, e-mail: przetargi@23wszur.pl .
2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest: Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI