PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 / PN / 19

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ.

20.02.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Wykaz dostaw
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamiania drogą elektroniczną) a także stałej konserwacji: lokalnych systemów alarmowych i monitoringu z kamer przemysłowych”

18.02.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

20.02.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do OPZ
 3. Załącznik nr 2; nr 3; nr 4 do OPZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/PN/19

DOSTAWA  ŚRODKÓW, PREPARATÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU  DO  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  ORAZ  ŻYWE  ROŚLINY, SADZONKI  I  ROZSADY; ZIEMIA  I  PREPARATY  DO JEJ  UŻYŹNIANIA.

08.02.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zad. nr 1
 6. Formularz cenowy - zad. nr 2, poz. 1
 7. Formularz cenowy - zad. nr 2, poz. 2
 8. Formularz cenowy - zad. nr 3
 9. Formularz cenowy - zad. nr 4
 10. Umowa-wzór
 11. Oswiad. o speł. warun. udziału ( zał. nr 5 )
 12. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 13. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 14. Informacja o pobraniu SIWZ
 15. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( wzór )

11.02.2019

 1. Formularz ofertowy po zmianach pisarskich
 2. Oswiad. o speł. warun. udziału ( zał. nr 5 ) po zmianach
 3. SIWZ po zmianach pisarskich

19.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pnp-zaU/19

Dostwa węgla kamiennego; koksu i ekogroszku do celów opałowych

05.02.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy-zadanie Nr 1 i Nr 2
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

13.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pnp-zaU/19

Dostawa wyrobów instalacji sanitaej, c.o. oraz filtrów do central wentylacyjnych .

04.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

12.02.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/PN/19

TERMOMODERNIZACJA  PAWILONU II ETAP II.

22.01.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświad. dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Oswiad. o speł. warun. udziału art-25a-ust-1 ( zał. nr 5)
 7. Wykaz robót budowlanych
 8. Wykaz osób
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. świadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 12. Oświadczenie o wizji lokalnej
 13. AUDYT str 32 do 39 cz. 3
 14. AUDYT str 40 do 47 cz. 4
 15. AUDYT str 17 do 31 - cz 2
 16. AUDYT str 1 do 16 - cz 1
 17. kolorystyka elewacji-pawilonII
 18. Projekt str. 16 do 35 - cz. 2
 19. Projekt str. 41 do 49 - cz. 4
 20. Projekt str 1 do 15 - cz. 1
 21. Projekt str. 36 do 40 cz. 3
 22. Projekt str. 50 cz. 5
 23. STWiOR
 24. termomodernizacja pawilonu nr II - etap II-kosztorys ofertowy WYKONAWCY

22.01.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. termomodernizacja pawilonu nr II etap2

01.02.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ - I
 2. Wykaz robót budowlanych poprawiony

06.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

32/Pnp-zaU/18

Usługi telefonii komórkowej

14.01.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

31.01.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI