PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

31/Pnp-zaU/18

Świadczenie usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

04.12.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Wykaz sprzetu-aktual.
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie na temat wykształcenia
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

12.12.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.PL .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 /PN/ 18

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK, IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH .

04.12.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz usług
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Wykaz osób
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Umowa - wzór na prowadz. działalności
 13. Terminarz turnusów TLP
 14. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

07.12.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ
 2. Formularz cenowy, poprawiony ( zał. 3)
 3. Umowa-wzór, poprawiona
 4. SIWZ , poprawiona

11.12.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I

14.12.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.PL .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

30/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie napraw i konserwcji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego )

30.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie na temat wykształcenia
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

10.12.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29/Pnp-zaU/18

Dostawa Produktów farmaceutycznych i matariałów medycznych.

20.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór
 11. Informacja o pobraniu SIWZ

27.11.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

03.12.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.12.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28/Pnp-zaU/18

USŁUGI  w zakresie kompleksowej obsługi serwisowo-konserwacyjnej agregatu prądotwórczego.

16.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. S.T. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

19.11.2018

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Formularz cenowy, poprawiony ( zał. 3)

30.11.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.12.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27/Pnp-zaU/18

Dostawa preparatów borowinowych .

27.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

07.12.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26/Pnp-zaU/18

Dostawa  materiałów reklamowych.

23.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.12.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24/Pnp-zaU/18

Dostawa Produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów  do pielęgnacji ciała.

21.11.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

04.12.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

16.07.2018

 1. korekta nr I - plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI