PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22/Pnp-zaU/18

DOSTAWA MATERIAŁÓW I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, TELETECHNICZNEGO I POCHODNEGO

05.10.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zaŁ. nr 3 do SIWZ
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

12.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.10.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Malwina Drabek, tel. 74 8117-218 lub 501 956 054, fax. 74 8117-227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21/Pnp-zaU/18

Dostawa materiałów, preparatów, środków dezynfekcji i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej, stacji OSPA i do wody kotłowej.

28.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1; nr 3.2 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

01.10.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

16.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 /PN/ 18

DOSTAWA, INSTALACJA  I  WDROŻENIE  SYSTEMU  INFORMATYCZNEGO,  ELEKTRONICZNEJ  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ  I ELEKTRONICZNYCH  USŁUG  W  ZAKRESIE  E-ZDROWIA  W  23 WSzU-R SP ZOZ.

28.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zaŁ. nr 3 do SIWZ
 6. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz wykonanych dostaw / usług
 10. Wykaz osób
 11. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 12. Informacja o pobrania SIWZ
 13. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

02.10.2018

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Umowa-wzór po modyfikacji

12.10.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I

17.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 /PN/ 18

USŁUGI  PRANIA  I CZYSZCZENIA  NA  SUCHO - postępowanie II.

18.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy - zaŁ. nr 3 do SIWZ
 6. Zał. nr 3.1 zestawienie asortymentowe
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz wykonanych usług
 10. Wykaz śr. transportu ( pot. techn. )
 11. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 12. Informacja o pobrania SIWZ
 13. Oświadczenie o kontroli Inspekcji sanitarnej
 14. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

27.09.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.10.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20/Pnp-zaU/18

Naprawa dachów i obróbek blacharskich.

11.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. zakres robót - zał. nr 3
 6. Tabela- zał. 3.1pdf
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

26.09.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.10.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

18.10.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 /PN/ 18

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH,  WARZYWNICWA  I  OGRODNICTWA.

03.09.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz- JEDZ
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.5 do SIWZ )
 10. Formularz cenowy ( zał. nr 3.6 do SIWZ )
 11. Formularz cenowy ( zał. nr 3.7 do SIWZ )
 12. Formularz cenowy ( zał. nr 3.8 do SIWZ )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.9 do SIWZ )
 14. umowa-wzór
 15. Wykaz urządzeń ( potencjał techn. )
 16. Oświadczenie o HACCP , GMP, GHP
 17. Wykaz dostaw, usług
 18. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 19. Informacja o pobrania SIWZ

12.09.2018

 1. Oświad. dotyczące grupy kapit. wzór

05.09.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

20.09.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ - I
 2. Formularz cenowy poprawiony ( zał. 3.7 )

16.10.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 /PN/ 18

USŁUGI  PRANIA  I CZYSZCZENIA  NA SUCHO

14.09.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.09.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19/Pnp-zaU/18

Wykonanie usługi związanej z remontem placu parkingowego przy ul. Jadwigi.

17.08.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.08.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

24.08.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan 2018

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.

22.01.2018

 1. Plan postepowań powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postepowań do 30,0 tys. euro

16.07.2018

 1. korekta nr I - plan postepowań do 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

ARCHIWUM - PRZETARGI