PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/PN/18

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitarnej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych.

11.01.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4; nr 3.5 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Wykaz okresl. zakres dyspon. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie konserwacji dżwigów

03.01.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.01.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

10.01.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 PN 17

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH

28.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.01.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 PN 17

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK,  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH.

15.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.12.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

ARCHIWUM - PRZETARGI