PRZETARGI  BIEŻĄCE

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15/Pnp-zaU/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych dla działu medycznego.

17.05.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa - wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

23.05.2019

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14/Pnp-zaU/19

Dostawa: Sprzet kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe"

15.05.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 7. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór
 10. Formularz cenowy , zał. nr 3

23.05.2019

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt. "

08.05.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. S.T. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór (zał. nr 4 )
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Oświadczenie na temat wykształcenia
 10. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

17.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/Pnp-zaU/19

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.

13.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

23.05.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 / PN / 19

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH,  DROBNEGO  SPRZĘTU,  NARZĘDZI. Postępowanie Nr II

30.04.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy-zadanie Nr 1 i Nr 2
 6. Formularz cenowy - zad. nr 3
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz określ. zakres dysp. zasob. podm. trzecich
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

14.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 / PN / 19

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO .

10.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/Pnp-zaU/19

Świadczenie usługi w zakresie przeglądu i serwisu KOMORY HIPERBARYCZNEJ - II postępowanie.

26.04.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

plan postepowan

PLAN postępowań na 2019 rok o udzielenie zamowienia publicznego

21.01.2019

 1. Plan postępowań o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. Plan postępowań o wartości do 30,0 tys. euro

22.03.2019

 1. Korekta I - postepow. do 30,00 tys.

 

Kontakt:  Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .


 

ARCHIWUM - PRZETARGI