POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2017

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie konserwacji dżwigów

03.01.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.01.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

10.01.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 PN 17

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH

28.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.01.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 PN 17

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK,  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH.

15.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.12.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

08.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

11.12.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

15.12.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie napraw i konerwacji dźwigów.

11.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.12.2017

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 PN 17

USŁUGI  UBEZPIECZENIA

14.12.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.12.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26 Pn p-zaU 17

Usługi Prawnicze

22.11.2017

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

23.11.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25 Pn p-zaU 17

Dostawa węgla kamiennego i koksu do celów opałowych

29.11.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.11.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24 Pn p-zaU 17

Dostawa Preparatów Borowinowych

24.11.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.11.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu

08.12.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23 Pn p-zaU 17

Dostawa produktów farmeceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielęgnacji ciala.

07.12.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

22.11.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.11.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 17

DOSTAWA  CIEKŁEJ  MIESZANKI  AZOT/TLEN  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ  ZBIORNIKA  I TRANSPORTEM

15.11.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.11.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 Wr p-zaU 17

Aktualizacji dokumentacji projektowej zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU OPIEKUNCZO – LECZNICZEGO – DOM WETERANA, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w. zadania inwestycyjnego”.

26.10.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 PN 17

DOSTAWA  DROBIU  I JEGO  PRZETWORÓW

27.10.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

31.10.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 PN 17

DOSTAWA  TLENU  MEDYCZNEGO  wraz  i DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA  i TRANSPORTEM  oraz DZIERŻAWA  STACJI  KONTENEROWEJ  SPRĘŻONEGO  POWIETRZA.

26.10.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.10.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22 Pn p-zaU 17

Usługi w zakresie wycinania drzew na terenie 23 WSzUR SP ZOZ w Lądeku Zdroju

27.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.09.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.10.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 PN 17

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA  SUCHO

26.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.09.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów elektrycznych

22.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.09.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

17.10.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 PN 17

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH, WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

13.10.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.10.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów , preparatów i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej .

18.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.09.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

28.09.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19 Pn p-zaU 17

II postępowanie: DOSTAWA OZDÓB I DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH - BOŻONARODZENIOWYCH

01.09.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.09.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 Pn p-zaU 17

Dostawa ozdób i dekoracji świątecznych - Bożonarodzeniowych.

22.08.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

23.08.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 Pn p-zaU 17

Dostawa: pościeli, kołder, poduszek obrusów.

04.08.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.08.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

18.08.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 PN 17

WYKONANIE  SZYBÓW  DŹWIGOWYCH  Z DOSTAWĄ I  MONTAŻEM - BAZA  ZABIEGOWA I, PAW. I

08.08.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.08.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 Pn p-zaU 17

Najem terminali, obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w 23 WSzUR SP ZOZ 

12.07.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.07.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 Pn p-zaU 17

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe itp.) i urządzenia gastronomiczne .

21.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.06.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.07.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 PN 17

Przebudowa i termomodeizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia pobytowe dla pacjentów szpitala .

27.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

03.07.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 PN 17

Rozbudowa bazy zabiegowej wraz z nadbudową łącznika oddz. I / II Pawilonu III

23.06.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

29.06.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 Pn p-zaU 17

Dostawa tonerów i wyrobów drukujących.

25.05.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.06.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 D 17

DZIERŻAWA  NIERUCHOMOŚCI   - wyłącznie dla potrzeb 23  WSzUR SP ZOZ 

10.05.2017

 1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
 2. formularz ofertowy
 3. specyfikacja
 4. umowa-wzór
 5. oświadczenie

12.06.2017

 1. Informacja o wyniku przetargu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 Pn p-zaU 17

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego , (elektryczne wyposażenie domowe itp. ) i maszyny do czyszczenia powierzchni twardych .

19.05.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

23.05.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

02.06.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 Pn p-zaU 17

Dostawa: Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe.

11.05.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.05.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

24.05.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 Pn p-zaU 17

Dostawa drobnego  sprzętu medycznego, materiałów eksploatacyjnych i lamp do solarium.

09.05.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.05.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.05.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 Pn p-zaU 17

„Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego„

25.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.04.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

09.05.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie przeglądu i serwisu KOMORY HIPERBARYCZNEJ

24.04.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

04.05.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 Pn p-zaU 17

Usługi  czyszczenia  separatorów  tłuszczu  i skrobi a także  wywozu  nieczystości  płynnych .

19.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.04.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 PN 17

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO.

20.04.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.04.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 Pn p-zaU 17

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP 

31.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

10.04.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 Pn p-zaU 17

Dostawa urządzeń komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i tonerów.

22.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

03.04.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 Pn p-zaU 17

DOSTAWA  POMP  BASENOWYCH , SAMOZASYSAJĄCYCH - SZTUK 2.

20.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty

27.03.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 PN 17

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

21.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.
 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 Pn p-zaU 17

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych

08.03.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

13.03.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

24.03.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 PN 17

Dostawa środków, preparatów i drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty do jej użyźniania”
 

20.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.02.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

14.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.02.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

27.02.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów ( II postępowanie )

10.02.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.02.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.02.2017

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 Pn p-zaU 17

Świadczenie usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów

01.02.2017

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt:

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

1 Plan

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  w 2017 roku

23.01.2017

 1. o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. o wartości poniżej 30,0 tys. euro

22.05.2017

 1. korekta nr I- o wartości powyżej 30,0 tys. euro
 2. korekta nr I - o wartości poniżej 30,0 tys. euro

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.Kontakt: