POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2016

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 PN 16

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitaej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych”


30.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularze cenowe ( zał. nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4;nr 3.5; 3.6 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. 0świadczenie o przedmiocie zamówienia
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

05.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

10.01.2017

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Zmiana trerści SIWZ
 3. umowa - wzór po modyfikacji

12.01.2017

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

19.01.2017

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 PN 16

ŚWIADCZENIE  HOTELARSKICH  USŁUG  NOCLEGOWYCH

14.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 8. umowa-wzór
 9. Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udzialu ( zał. nr 5 )
 10. Oświadczenie o kontroli sanepid
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )

19.12.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. SIWZ po modyfikacji

28.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 PN 16

USŁUGI  ORGANIZOWANIA  AUTOKAROWYCH  WYCIECZEK, IMPREZ  TURYSTYCZNYCH  I  KULTURALNYCH

09.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. umowa - wzór ( na wyłączność )
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz usług ( załącznik nr 6 do SIWZ )
 10. Wykaz osób ( zał. nr 7 do SIWZ )
 11. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 8 do SIWZ )
 12. Informacja o pobraniu SIWZ
 13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

20.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

27.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

35 Pn p-zaU 16

Świadczenie usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego .

06.12.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Wykaz urządzeń i sprzętu
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

16.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

20.12.2016

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

34 Pn p-zaU 16

Dostawa węgla kamiennego koksu do celów opałowych .

23.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

02.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

05.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

12.12.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

33 Pn p-zaU 16

Dostawę, montaż i uruchomienie układów podnoszenia ciśnienia wody w obiektach 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego

22.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Wykaz dostaw
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

01.12.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

02.12.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.12.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 Dz 16

Najem pomieszczeń - części nieruchomości zlokalizowanej w budynku basenu kąpielowego.

16.11.2016

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
 2. umowa - wzór

22.11.2016

 1. koszty utrzymania
 2. umowa - wzór po porawkach ( obowiązująca )

19.12.2016

 1. Informacja o wyniku przetargu

 

Kontakt: Jan Bondel, tel. 74 8117-209 lub Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

32 Pn p-zaU 16

DOSTAWA : Produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i produktów do pielęgnacji ciała

14.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularze cenowe ( zał. nr 3.1 ; nr 3.2; nr 3.3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ

17.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

21.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

25.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

29.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.12.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 PN 16

Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbioika i transportem

10.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz dostaw
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

17.11.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

22.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

31 Pn p-zaU 16

Usługi w zakresie medycyny pracy, usługi w zakresie wykonywania badań labpratoryjnych i usługi w zakresie badania okulistycznego pracownikow 23 WSzUR SP ZOZ

08.11.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 8. umowa - wzór
 9. Oświadczenie dot. speł. warunków udziału ( zał. nr 5 do SIWZ
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 11. Informacja o pobraniu SIWZ
 12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

18.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

01.12.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

30 Pn p-zaU 16

Dostawa preparatów borowinowych.

25.10.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia rawnień
 11. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

15.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

30.11.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

29 Pn p-zaU 16

Dostawa produktów leczniczych w postaci wody mineralnej - solanki

21.10.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

07.11.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.11.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

17.11.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

28 Pn p-zaU 16

Dostawa materiałów elektrycznych

19.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( wzór )

04.10.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

10.10.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

13.10.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

21.10.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 PN 16

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA SUCHO

16.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 4. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 5. Zestawienie asortymentowo-ilościowe
 6. umowa - wzór
 7. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 8. Wykaz usług
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór
 10. Informacja o pobraniu SIWZ
 11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14.10.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.10.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

27 Pn p-zaU 16

Dostawa materiałów, preparatów i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej

12.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 5 )
 8. Informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 9. Ogłoszenie o grupie kapitałowej ( wzór )

21.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

23.09.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

11.10.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

26 Pn p-zaU 16

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla celów BHP

09.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. umowa-wzór
 10. Oświadczenie dotyczące spelnienia warunków udzialu ( zał. nr 5 )
 11. Informacja o pobraniu SIWZ

14.09.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

15.09.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

20.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert po modyfikacji

23.09.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

11.10.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 PN 16

DOSTAWA  PRODUKTÓW  SPOŻYWCZYCH  WARZYWNICTWA  I  OGRODNICTWA

05.09.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.5 do SIWZ )
 10. Formularz cenowy ( zał. nr 3.6 do SIWZ )
 11. Formularz cenowy ( zał. nr 3.7 do SIWZ )
 12. Formularz cenowy ( zał. nr 3.8 do SIWZ )
 13. Formularz cenowy ( zał. nr 3.9 do SIWZ )
 14. Formularz cenowy ( zał. nr 3.10 do SIWZ )
 15. Umowa - wzór
 16. Oświadczenie o użyczeniu urządzeń chłodniczych
 17. Informacja o pobraniu SIWZ
 18. Oświadcvzenie o grupie kapitałowej - wzór
 19. Oświadczenie o wdrażaniu GMP GHP HACCP

06.09.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. SIWZ po modyfikacji

08.09.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ - I

15.09.2016

 1. Formularz cenowy ( zał. 3.2 ) po modyf.
 2. Zmiana trerści SIWZ - II

04.10.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

05.10.2016

 1. II Wyjasnienie treści SIWZ

13.10.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.10.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25 Pn p-zaU 16

DOSTAWA - MEBLE  HOTELOWE I LEŻAKI RELAKSACYJNE .

19.08.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o speln. warunków udzial. ( zał. nr 5 )
 9. Informacja o pobraniu SIWZ ze str. internetowej
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

02.09.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

06.09.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

14.09.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

24 Pn p-zaU 16

Świadczenie usług w zakresie obsługi ratowniczej basenu krytego

12.08.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia ( zał. nr 2 )
 5. Umowa - wzór
 6. Załącznik nr 1 do umowy
 7. Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału ( zał. nr 4 )
 8. Oświadczenie o pobraniu SIWZ
 9. Wzór - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

18.08.2016

 1. SIWZ - aktualna

29.08.2016

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

31.08.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

09.09.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, fax. 74 8117 -227, email: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23 Pn p-zaU 16

DOSTAWA I MONTAŻ  ŻALUZJI  I  ROLET

27.07.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

11.08.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.08.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  ŚRODKÓW,  PREPARATÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU  DO  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI.

13.07.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

18.07.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ
 2. Zmiana treści SIWZ

19.07.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

22.07.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

01.08.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21 Pn p-zaU 16

Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w obiektach 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego


11.07.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Opis przedm. zamów. ( zał. nr 3 )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Wykaz dostaw/usług ( zał. nr 7 do SIWZ )
 11. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 8 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ( zał. nr 9 do SIWZ )

28.07.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

05.08.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 PN 16

WYKONYWANIE  USŁUGI  SPRZĄTANIA  POMIESZCZEŃ  w : BUDYNKU Paw I wraz z  BUDYNKIEM BAZY ZABIEGOWEJ; BUDYNKU Paw II; BUDYNKU Paw. III i BUDYNKU Paw. IIIA .

23.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Załącznik nr 1 do umowy
 8. Wykaz środków do dezynfekcji
 9. Wykaz powierzchni do sprzątania
 10. Protokół kontroli dla pokoi i gabinetu zabiegowego i bazy zabiegowej
 11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowj
 13. Wykaz usług
 14. Oświadczenie o o środkach i preparatach
 15. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej
 16. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

28.06.2016

 1. Harmonogram sprzątania
 2. Wyjaśnienie treści SIWZ

30.06.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Terminarz przyjazdów na 2016 rok

08.07.2016

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  POŚCIELI,  RĘCZNIKÓW ,  SZLAFROKÓW

20.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ zestrony internetowej

22.06.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

27.06.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

30.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

11.07.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 PN 16

Świadczenie usług hotelarskich w pokojach z pełnym węzłem higieniczno – sanitaym wraz z całodziennym wyżywieniem.

17.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Opis przedm. zamów. ( zał. nr 3 )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o kontroli sanepid
 11. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

27.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19 Pn p-zaU 16

USŁUGI  W  ZAKRESIE  NAPRAW  I  KONSERWACJI  SPRZĘTU  GAŚNICZEGO

08.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Harmonogram realizacji usugi
 6. Załącznik : A; B; C; D; E;
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 9. Umowa - wzór
 10. Załącznik nr 1 do umowy
 11. Załącznik nr 2 do umowy
 12. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowj
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 15. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

20.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.06.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18 Pn p-zaU 16

USŁUGI  W  ZAKRESIE  NAPRAW  I  KONSERWACJI  DŹWIGÓW.

03.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 ; 3.2; 3.3; 3.4 do SIWZ )
 5. Umowa-wzór
 6. Załącznik nr 1 do umowy
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

14.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.06.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17 Pn p-zaU 16

DOSTAWA SPRZETU KUCHENNEGO, ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
( ELEKTRYCZNE WYPOSAŻENIE DOMOWE )

03.06.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Formularze cenowe ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

09.06.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

15.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.06.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16 Pn p-zaU 16

USŁUGI  WYWOZU  ODPADÓW  KUCHENNYCH

27.05.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internetowej

08.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

17.06.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  REKLAMOWYCH

24.05.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1. do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

07.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

16.06.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 PN 16

DOSTAWA  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  DO  BUDOWY  SIECI WODOCIĄGOWEJ .

20.05.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Specyfikacja techniczna ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 11. Karta wyników analizy wody mineralnej

03.06.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  SPRZETU  KUCHENNEGO, ARTYKUŁÓW  I  SPRZĘTU  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO, 
( ELEKTRYCZNE  WYPOSAŻENIE DOMOWE )

16.05.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internetowej

19.05.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

20.05.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Wyjaśnienie treści SIWZ - II

27.05.2016

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13 Pn p-zaU 16

USŁUGI  SZKOLENIA  DLA  PRACOWNIKÓW  W  ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY.

28.04.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3; nr 3.1; nr 3.2 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

29.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

02.05.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

10.05.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.05.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12 Pn p-zaU 16

DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO,  ARTYKUŁÓW  I  SPRZĘTU  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO, ( ELEKTRYCZNE WYPOSAŻENIE DOMOWE itp. )

26.04.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internetowej

27.04.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ

29.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

04.05.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

10.05.2016

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  PALIW, PŁYNÓW  I  OLEJÓW  DO  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH,  URZĄDZEŃ  I  SPRZĘTU SPALINOWEGO.

22.04.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Opis przedm. zamów. ( zał. nr 3 )
 6. Formularze cenowe ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. załącznik nr A i B do umowy
 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 11. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia ( zał. nr 7 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o potencjale technicznym ( zał. nr 8 do SIWZ )
 13. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internet.

28.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ
 2. Umowa-wzór po zmianie
 3. Zad. nr 1 i zad. nr. 2- form. cen. po zmian
 4. Oświadczenie o przedmiocie zamów. po zmianach
 5. Zmiana trerści SIWZ

29.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Wyjaśnienie treści SIWZ - II

05.05.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

23.05.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Wymagane dokumenty można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.   

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 PN 16

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO.

07.04.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 8. Umowa - wzór
 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 11. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia ( zał. nr 7 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ( zał. nr 8 do SIWZ )

11.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

21.04.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  DROBNEGO  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO  I  MATERIAŁOW  EKSPLOATACYJNYCH .

30.03.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internetowej

05.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

06.04.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Wyjaśnienie treści SIWZ - II

12.04.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.04.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 PN 16

DOSTAWA  ENERGGII  ELEKTRYCZNEJ.

03.03.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. opis i zakres przedmiotu zamowienia ( zał. nr 3.1. do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

07.03.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

16.03.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

30.03.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  I  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH; TONERÓW ORAZ WYROBÓW DRUKOWANYCH

02.03.2016

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy
 3. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 4. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 do SIWZ )
 6. umowa - wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej
 10. Ilości i Wzory: karnety.
 11. Wzór druku: zlecenie przyjęcia wpłaty
 12. Wzór druku: lista wyupłat należności
 13. Wzory druków wg załączników
 14. Wzory druków wg załączników

03.03.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. Ogłoszenie o zamówienu
 3. Zmiana trerści SIWZ - I

16.03.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

01.04.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 Pn p-zaU 16

Usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamiania drogą elektroniczną) a także stałej konserwacji: lokalnych systemów alarmowych i monitoringu z kamer przemysłowych”25.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Opis przedm. zamów. ( zał. nr 3 )
 6. Formularze cenowe ( zał. nr 3.1; nr 3.2; nr 3.3; 3.4 do SIWZ )Z )
 7. umowa - wzór
 8. załącznik nr 1 do umowy
 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 11. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 7 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ( zał. nr 9 do SIWZ )

08.03.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

16.03.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  AZOTU  CIEKŁEGO

22.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

24.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

29.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I

07.03.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

16.03.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.


 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 Pn p-zaU 16

USŁUGI  W  ZAKRESIE  NAPRAW  I  KONSERWACJI  SPRZĘTU  RESTAURACYJNEGO ( GASTRONOMICZNEGO  I CHŁODNICZEGO )

15.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Umowa - wzór
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 9. Wykaz wykonanych usług
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

26.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.03.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  ŚRODKÓW,  PREPARATÓW  I DROBNEGFO  SPRZĘTU  DO UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI ORAZ  ŻYWE ROŚLINY, SADZONKI  I ROZSADY; ZIEMIA I  PREPARATY DO JEJ UŻYŹNIANIA.

12.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3.1 do SIWZ )
 6. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 poz. 1 do SIWZ )
 7. Formularz cenowy ( zał. nr 3.2 poz. 2 do SIWZ )
 8. Formularz cenowy ( zał. nr 3.3 do SIWZ )
 9. Formularz cenowy ( zał. nr 3.4 do SIWZ )
 10. Umowa-wzór
 11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 5 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( zał. nr 6 do SIWZ ) SIWZ )
 13. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ )
 14. Oświadczenie o, pobraniu SIWZ ( zał. nr 8 do SIWZ )

17.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

25.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

04.03.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  PREPARATÓW  BOROWINOWYCH

09.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o przedmiocie zamówienia
 10. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze strony internetowej

19.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.02.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 Pn p-zaU 16

USŁUGI  WYKONANIA  PROJEKTU  BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA " PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO Z  PRZEZNACZENIEM  NA POMIESZCZENIA  POBYTOWE  DLA PACJENTÓW SZPITALA " ORAZ USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO  NAD  REALIZACJĄ  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO .

09.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. MWO-U ( zał.nr 3.1 do SIWZ )
 7. umowa - wzór
 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 11. Wykaz usług
 12. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ( zał. nr 9 do SIWZ )
 13. Oświadczenie o wizji lokalnej ( zał. nr 10 do SIWZ ).

11.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

18.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.02.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02 Pn p-zaU 16

USŁUGI  WYKONANIA  PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ROZBUDOWY BAZY ZABIEGOWEJ WRAZ  Z  NADBUDOWĄ  ŁĄCZNIKA ODDZ. I / II  PAW. III ORAZ USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO NAD  REALIZACJĄ  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO.

01.02.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. MWO-U ( zał.nr 3.1 do SIWZ )
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Wykaz usług ( zał. nr 7 do SIWZ )
 10. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 8 do SIWZ )
 11. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ( zał. nr 9 do SIWZ )
 12. Oświadczenie o wizji lokalnej ( zał. nr 10 do SIWZ ).
 13. Umowa-wzór, popr.

02.02.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ
 2. 23 WSzU-R rozbudowa zag_500 v.1
 3. 23WSzU-R_rozbudowa bazy 3_50 _2
 4. 23WSzU-R_rozbudowa bazy 3_50 _1

04.02.2016

 1. Zmiana trerści SIWZ - I
 2. Umowa-wzór po zmianie

11.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.02.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 Pn p-zaU 16

DOSTAWA  SPRZĘTU  KUCHENNEGO,  ARTYKUŁÓW  I SPRZĘTU  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO,  ( PORCELANA,  SZTUĆCE,  GARNKI, itp. )

26.01.2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Oświadczenie o spenieniu warunków udziau w postępowaniu
 5. Formularz cenowy ( zał. nr 3 do SIWZ )
 6. Umowa-wzór
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Oświadczenie o pobraniu SIWZ ze str. internetowej

28.01.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ

29.01.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 2. Wyjaśnienie treści SIWZ - II

02.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - III

03.02.2016

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ - IV

09.02.2016

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

18.02.2016

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Obiór wymaganych dokumentów w siedzibie zamawiającego - pok. 101, zamówienia publiczne. Opłata 20, 00 zł ( koszt ksero). Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, przetargi@23wszur.pl.