POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2019

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

25/Pn p-zaU/19

Dostawa materiałów, preparatów, środków dezynfekcji i aparatury do stacji uzdatniania wody basenowej, stacji OSPA i do wody kotłowej.

17.09.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

30.09.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

23/Pn p-zaU/19

Usługi wywozu odpadów kuchennych .

14.08.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

26.08.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09 / PN / 19

USŁUGI  PRANIA  I  CZYSZCZENIA  NA SUCHO.

09.08.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.08.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 / PN / 19

DOSTAWA  SERWERA, SPRZĘTU  KOMPUTEROWGO  Z OPROGRAMOWANIEM,  URZĄDZEŃ  SIECIOWYCH  ORAZ PERYFERYJNYCH. II postępowanie

05.08.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

13.08.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

22/Pn p-zaU/19

Dostawa : obrusów, serwet, kocy i kap/narzuty.

06.08.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

20.08.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

21/Pn p-zaU/19

Naprawa dachów i obróbek blacharskich .

05.08.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

19.08.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

20/Pn p-zaU/19

Najem terminali, obsługa i rozliczanie transakcji dokonywamych kartami płatniczymi. II postępowanie.

18.07.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.07.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

01.08.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

19/Pn p-zaU/19

Wielobranżowy nadzór inwestorski oraz nadzór i koordynacja wszystkich robót budowlanych w ramach realizacji zadania nr 91569 pod nazwą - Termomodeizacja pawilonu II etap II.

16.07.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

26.07.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

18/Pn p-zaU/19

Dostawa sauny oraz drobnego sprzętu medycznego i matariałów eksploatacyjnych dla działu medycznego .

15.07.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

23.07.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

17/Pn p-zaU/19

Najem terminali, obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi.

19.06.2019

 1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór

09.07.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, unieważnienie

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

16/Pn p-zaU/19

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego .

28.06.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

04.07.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl . .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 / PN / 19

DOSTAWA  SERWERA, SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO  Z  OPROGRAMOWANIEM,  URZĄDZEŃ  SIECIOWYCH  ORAZ PERYFERYJNYCH.

18.06.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

24.06.2019

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

15/Pnp-zaU/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych dla działu medycznego.

23.05.2019

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

14/Pnp-zaU/19

Dostawa: Sprzet kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe"

03.06.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

12.06.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt. "

17.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

30.05.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/Pnp-zaU/19

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.

13.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

23.05.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 / PN / 19

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH,  DROBNEGO  SPRZĘTU,  NARZĘDZI. Postępowanie Nr II

14.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

04.06.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 / PN / 19

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO .

10.05.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

14.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/Pnp-zaU/19

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.

30.04.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert, unieważnienie

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/Pnp-zaU/19

Świadczenie usługi w zakresie przeglądu i serwisu KOMORY HIPERBARYCZNEJ - II postępowanie.

26.04.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.05.2019

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 / PN / 19

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH, DROBNEGO  SPRZĘTU, NARZĘDZI.

09.04.2019

 1. Zmiana trerści SIWZ

17.04.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.04.2019

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl UWAGA: w dniach od 01 - 05 kwietnia, kontakt w sprawie wyjaśnień SIWZ : mgr inż. Robert Sadko, tel. 501-951-960 lub 609-401-745, adres e-mail: rsadko@23wszur.pl 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/Pnp-zaU/19

Świadczenie usługi w zakresie przeglądu i serwisu KOMORY HIPERBARYCZNEJ .

10.04.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

11.04.2019

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pnp-zaU/19

Dostawa tonerów i wyrobów drukujących oraz oprogramowania antywirusowego .

10.04.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

24.04.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pnp-zaU/19

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych.

22.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

28.03.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pnp-zaU/19

Usługi szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożenia pożarowego

15.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

21.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.04.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pnp-zaU/19

Dostawa elektrycznego sprzętu gastronomicznego i gospodarstwa domowego.

20.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.03.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 / PN / 19

DOSTAWA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ.

04.03.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadamiania drogą elektroniczną) a także stałej konserwacji: lokalnych systemów alarmowych i monitoringu z kamer przemysłowych”

05.03.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

14.03.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/PN/19

DOSTAWA  ŚRODKÓW, PREPARATÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU  DO  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  ORAZ  ŻYWE  ROŚLINY, SADZONKI  I  ROZSADY; ZIEMIA  I  PREPARATY  DO JEJ  UŻYŹNIANIA.

19.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pnp-zaU/19

Dostwa węgla kamiennego; koksu i ekogroszku do celów opałowych

15.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.02.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pnp-zaU/19

Dostawa wyrobów instalacji sanitaej, c.o. oraz filtrów do central wentylacyjnych .

04.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

12.02.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/PN/19

TERMOMODERNIZACJA  PAWILONU II ETAP II.

06.02.2019

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.02.2019

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego ) Postepowanie II.

30.01.2019

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .