POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2018

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

13/Pnp-zaU/18

Dostawa i montaż żaluzji i rolet.

28.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.06.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

12/Pnp-zaU/18

II postępowanie - Dostawa: sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe itp. )

24.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

25.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01 / WR / 18

Dostawa wyrobów stalowych i pochodnych; drobnego sprzętu i narzędzi oraz materiałów budowlanych.

09.05.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

11/Pnp-zaU/18

Dostawa: pościeli, ręczników, szlafroków i kapy / narzuty

14.05.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

18.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

28.05.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

10/Pnp-zaU/18

Dostawa: sprzętu gospodarstwa domowego ( elektryczne wyposażenie domowe itp. ) maszyny do czyszczenia powierzchni twardych i maszyny  do czyszczenia dna i ścian baseu "

11.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.05.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

09/Pnp-zaU/18

II postępowanie - Dostawa: Urządzeń komputerowych , materiałow eksploatacyjnych i oprogramowania.

27.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.04.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08 /PN/ 18

DOSTAWA  URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH  I  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO.

25.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

07.05.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

08/Pnp-zaU/18

Dostawa paliw, płynów i olejów do pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu spalinowego.

24.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.04.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

08.05.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07 /PN/ 18

Postępowanie Nr 2 - TERMOMODERNIZACJA  PAWILONU  II, ETAP II

13.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.04.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

07/Pnp-zaU/18

Usługi wywozu odpadów kuchennych

12.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

17.04.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

23.04.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06/Pnp-zaU/18

Dostawa urządzeń komputerowych materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i tonerów.

10.04.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

16.04.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

25.04.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie wycinania drzew na terenie 23 WSzUr SP ZOZ 

07.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

09.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

16.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

06 /PN/ 18

DOSTAWA - MEBLE  HOTELOWE  I  WYPOSAŻENIE  BAZY  ZABIEGOWEJ

05.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

08.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04/Pnp-zaU/18

Dostawa materiałów i artykułów biurowych oraz wyrobów drukowanych .

02.03.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

06.03.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

15.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego )

26.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

06.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl. 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

05 /PN/ 18

TERMOMODERNIZACJA  PAW. II, ETAP II

27.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

28.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pnp-zaU/18

Dostawa Azotu Ciekłego,

21.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

09.03.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

04 /PN/ 18

DOSTAWA  ENERGII ELEKTRYCZNEJ

16.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03 /PN/ 18

DOSTAWA  ŚRODKÓW, PREPARATÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ ŻYWE ROŚLINY, SADZONKI I ROZSADY; ZIEMIA I PREPARATY DO JEJ  UŻYŹNIANIA

07.02.2018

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ

14.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

22.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pnp-zaU/18

Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

07.02.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

12.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

20.02.2018

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/PN/18

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH, DROBNEGO SPRZĘTU  I  NARZĘDZI.

02.02.2018

 1. Zawiadomienie o wyniku-unieważnieniu

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/PN/18

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitaej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych.

23.01.2018

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert

26.01.2018

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e mail: przetargi@23wszur.pl.