POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

ARCHIWUM - PRZETARGI 2019

POWRÓT DO PRZETARGÓW BIEŻĄCYCH

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

03/Pnp-zaU/19

Dostwa węgla kamiennego; koksu i ekogroszku do celów opałowych

15.02.2019

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty

22.02.2019

  1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

02/Pnp-zaU/19

Dostawa wyrobów instalacji sanitaej, c.o. oraz filtrów do central wentylacyjnych .

04.02.2019

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty

12.02.2019

  1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/PN/19

TERMOMODERNIZACJA  PAWILONU II ETAP II.

06.02.2019

  1. Informacja z sesji otwarcia ofert

15.02.2019

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kontakt: Zamówienia publiczne, Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .

 

Nr i data
PUBLIKACJI
PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA

01/Pnp-zaU/19

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego ( gastronomicznego i chłodniczego ) Postepowanie II.

30.01.2019

  1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Kontakt: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054, fax. 74 8117 -227, e-mail: przetargi@23wszur.pl .